Combinatie Jeugdzorg wil graag weten hoe ouders en jongeren denken over de hulp die wij geven. Voldoet het aan je verwachtingen? Heeft het geholpen? Luisteren onze medewerkers goed naar jullie?

Exit-vragenlijst

Om hier antwoord op te krijgen, vragen we ouders, pleegouders en jongeren vanaf 12 jaar om aan het einde van de hulp een korte vragenlijst in te vullen: de exit-vragenlijst.

Tweejaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek

Daarnaast vragen we iedere twee jaar aan alle cliënten en pleegouders om de C-toets (tevredenheidsonderzoek voor alle cliënten) of P&C toets (tevredenheidsonderzoek voor pleegouders en jongeren in pleegzorg vanaf 12 jaar) in te vullen. Deze tevredenheidsonderzoeken zijn anoniem.

Op deze manier verzamelen we informatie waarmee we onze hulpverlening verder kunnen verbeteren.