Iemand die uit ervaring weet wat je meemaakt als pleegouder

Alle pleeggezinnen met een plaatsing worden door pleegzorgprofessionals van Combinatie Jeugdzorg begeleid. Toch kun je als pleegouder soms onzeker zijn, je niet de enige willen voelen die ergens mee worstelt, je verhaal willen delen, benieuwd zijn hoe andere pleegouders met situaties omgaan, etc. Het kan dan fijn zijn om naast de professionele begeleiding ook iemand te ontmoeten en spreken met ervaringskennis, een senior pleegouder. Iemand die zelf ook pleegouder is, weet hoe het is om een pleegkind in huis te hebben en met ouders en hulpverleners samen te werken. Maar ook weet hoe onmachtig je je soms kan voelen als pleegouder, die aan één woord genoeg heeft om jou te begrijpen omdat hij of zij dit ook meegemaakt heeft.

Een aantal bestands- en netwerkpleegouders hebben een training gevolgd om hun eigen ervaringen in te zetten ten behoeve van ondersteuning van andere pleegouders en kunnen ingezet worden als senior pleegouders. Zij kijken mee vanuit de bril van de pleegouder en kunnen door het inzetten van hun ervaringen, tips en ondersteuning bieden. Pleegouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met hen telefonisch of via WhatsApp. De namen en contactgegevens van de senior pleegouders zijn te vinden op onze website en in de pleegzorgapp van Combinatie Jeugdzorg. Natuurlijk kun je ook via je pleegzorgbegeleider in contact komen met een senior pleegouder.

Kennismaking om te kijken wat jullie voor elkaar kunnen betekenen

Tijdens de VESP training (voor bestandspleegouders) en de netwerkscreening (voor netwerkpleegouders) krijgen pleegouders informatie over de inzet van senior pleegouders. Bij een netwerkscreening wijzen we netwerkpleegouders op de mogelijkheid contact te hebben met een senior pleegouder. Als hiervoor belangstelling is, geven we dit door aan de coördinator Senior pleegouders, Peter Jacobs. Een senior pleegouder neemt vervolgens contact op voor een kennismaking. Na afronding van de VESP training (voorbereiding en screening pleegouders) neemt een van de senior pleegouders contact op met de nieuwe bestandspleegouders voor een korte kennismaking. In overleg kijken zij wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ook bestaande bestands- en netwerkpleegouders kunnen contact opnemen met een senior pleegouder voor een vrijblijvende kennismaking

Meer weten of contact opnemen?

Lees in het leaflet alle informatie over senior pleegouders: wat is een senior pleegouder, wat doen ze en waarbij kunnen zij jou als pleegouder ondersteunen? Ook stellen ze zichzelf voor en vind je er hoe je als pleegouder contact met hen kunt opnemen.