Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In het privacyreglement staat beschreven:

  • Welke gegevens we vastleggen
  • Wie toegang heeft tot jouw gegevens
  • Hoe geheimhouding geregeld is
  • Hoe lang je gegevens worden bewaard
  • Hoe je gegevens worden beveiligd
  • Hoe we omgaan met het vragen van jouw toestemming om gegevens met anderen te delen als dit voor de hulp gewenst is
  • Hoe je recht tot inzage in je gegevens geregeld is
  • Hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens.

De afspraken over privacy zijn uitgebreider beschreven in het Privacyreglement voor pleegouders. Heb je vragen over de privacyregels of over je dossier? Neem dan contact op met je hulpverlener of gedragswetenschapper.