Voor de uitvoering van de hulpverlening is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van pleegouders vastleggen in een dossier. Ook het verloop en de evaluatie van de hulp leggen we vast en bewaren we in dit dossier. We leggen niet meer vast dan strikt noodzakelijk.

Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens en de Jeugdwet. In het privacyreglement staat beschreven:

  • Welke gegevens in je dossier staan
  • Wie toegang tot het dossier heeft
  • Hoe de geheimhouding is geregeld
  • Je rechten over het dossier
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.

Klik hier voor meer informatie.

Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met je hulpverlener of gedragswetenschapper.