Waar zijn we te vinden?

Combinatie Jeugdzorg biedt zorg en ondersteuning in Brabant en Limburg. We zijn lokaal vooral actief in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.
Daar bieden we:

  • Hulp Overdag (dagbehandeling) in Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Helmond en Leudal.
  • Hulp bij Combinatie Jeugdzorg (dag- en nachtbehandeling) in Eindhoven, Veldhoven, Helmond en Leudal.
  • Gezinshuizen en pleeggezinnen in dit hele werkgebied.

 

Contracten

Ook met andere gemeenten in de regio’s Zuidoost-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost Brabant, West-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg en Zuid-Limburg hebben we contracten afgesloten voor het uitvoeren van zorg(producten). Ons Servicepunt, bereikbaar via 040 – 702 26 60, kan een actueel overzicht geven.

Verwijzen

Voor verwijzen werkt Combinatie Jeugdzorg met het digitale berichtenverkeer iJW1.0.
Gemeenten die iJW1.0 nog niet gebruiken, en (huis)artsen, kunnen hun beschikking of verwijzing mailen naar servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl.

Vervoer

Het vervoer van en naar de verschillende locaties is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders zelf, al dan niet met inschakeling van hun eigen netwerk. Als dit voor ouders onmogelijk is, zoeken we samen met de gemeente naar een oplossing.

Overige vragen

Nog vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt van Combinatie Jeugdzorg. Wij helpen graag!