Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage afgeschaft. Dat wil zeggen dat ouders vanaf dat moment geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen voor de jeugdhulp aan hun zoon of dochter.