Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage afgeschaft. Dat wil zeggen dat je ouders vanaf dat moment voor jou geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen voor de jeugdhulp.