Per 1 januari 2016 is de wettelijke ouderbijdrage afgeschaft. Dat wil zeggen dat je vanaf dat moment geen eigen bijdrage meer hoeft te betalen voor de jeugdhulp aan jouw zoon of dochter.