Als pleegouder heb je met veel zaken te maken. Hierover informeren we je graag. Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Triangel, het centrum voor pleeggezinnen
 • Pleegoudervoogdij
 • Pleegwijzer

Triangel, centrum voor pleeggezinnen

Triangel, het centrum voor pleeggezinnen, is onderdeel van Combinatie Jeugdzorg. Triangel houdt zich bezig met:

 • voorlichting en werving
 • voorbereiding en selectie van pleegouders
 • expertisecentrum voor pleeggezinnen en ambulant hulpverleners
 • organiseren en realiseren van een plaatsing
 • registratie en uitbetaling
 • relatiebeheer

Bereikbaarheid voor vragen:

 • Telefonisch via 040 – 245 19 45:
  − maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur
  − dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur
 • E-mail: triangel@combinatiejeugdzorg.nl

Pleegoudervoogdij

Als het gezag over een kind uitgeoefend wordt door een ander dan de eigen ouder, noemen we dat voogdij. Wordt de voogdij uitgeoefend door een pleegouder, dan spreken we van pleegoudervoogdij. Wanneer jouw pleegkind niet kan terugkeren naar de eigen ouders, komt de vraag op tafel of hij/zij permanent bij jullie kan blijven. Is het antwoord daarop ja, dan ligt het voor de hand om na te denken over de vraag of je als pleegouder ook het gezag wilt dragen.
Pleegzorg Nederland heeft een brochure gemaakt voor pleegouders die willen weten wat de (juridische) gevolgen en mogelijkheden van pleegoudervoogdij zijn.

Je kunt de brochure hier lezen.

Pleegwijzer

De Brabantse pleegzorgorganisaties hebben de handen ineengeslagen om een up-to-date Pleegwijzer samen te stellen. De Pleegwijzer is een handig naslagwerk voor pleegouders van Combinatie Jeugdzorg. De pleegwijzer vind je in het menu ‘Jouw belangen en rechten’.