Als pleegouder heb je met veel zaken te maken. Hierover informeren we je graag. Op deze pagina komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Pleegzorgteams
  • Pleegoudervoogdij

Pleegzorgteams

De pleegzorgteams van Combinatie Jeugdzorg verzorgen de voorlichting, werving, screening, voorbereiding, matching, begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen en pleeggezinnen in Zuidoost-Brabant. Bereikbaarheid voor vragen:

Pleegoudervoogdij

Als het gezag over een kind uitgeoefend wordt door een ander dan de eigen ouder, noemen we dat voogdij. Wordt de voogdij uitgeoefend door een pleegouder, dan spreken we van pleegoudervoogdij. Wanneer jouw pleegkind niet kan terugkeren naar de eigen ouders, komt de vraag op tafel of hij/zij permanent bij jullie kan blijven. Is het antwoord daarop ja, dan ligt het voor de hand om na te denken over de vraag of je als pleegouder ook het gezag wilt dragen.
Pleegzorg Nederland heeft een brochure gemaakt voor pleegouders die willen weten wat de (juridische) gevolgen en mogelijkheden van pleegoudervoogdij zijn.

Je kunt de brochure hier lezen.

Wil je meer informatie over pleegzorg? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.