Kinderen opvoeden is voor ouders niet altijd gemakkelijk. Soms is het zelfs heel moeilijk en leidt dat tot grote problemen. Ouders maken zich zorgen en zitten vol vragen. Misschien hebben ze al hulp gezocht maar heeft dat onvoldoende opgeleverd. In zo’n situatie kan Combinatie Jeugdzorg ingeschakeld worden. Wij bieden hulp als het in de opvoeding al langere tijd niet goed gaat, of als de problemen best zwaar zijn, thuis of op school.

Specialistische hulp thuis

We bieden onze hulp zoveel mogelijk bij het gezin thuis. Soms houden we op ons kantoor een gesprek. Bij de ondersteuning betrekken we vaak het hele gezin. Alleen bij oudere kinderen is de hulp soms alleen op de jongere gericht.

Afhankelijk van de vragen of zorgen die ouders hebben, praten we met hen, de kinderen en met andere mensen die bij een kind zijn betrokken. Bijvoorbeeld een leerkracht of een oma of opa. Soms zetten we een behandelprogramma in waarbij video-opnames worden gebruikt. Op die manier kunnen we samen bepaalde thuissituaties bekijken en bespreken. Er zijn ook andere hulpmiddelen mogelijk, zoals werken met pictogrammen. Soms krijgen ouders opdrachten waar ze samen met het gezin mee gaan oefenen.

Elk gezin is anders. Welke problemen er ook zijn, we kijken samen naar oplossingen die specifiek bij dat ene gezin passen.
Meer weten? Klik hier.

Zeer intensieve hulp thuis

Soms vragen de problemen om hele intensieve ondersteuning in de thuissituatie. Dit doen we met de ‘Drieblad-aanpak’. Het kind woont gewoon thuis en daar krijgt het hele gezin intensieve opvoedkundige ondersteuning door pedagogisch medewerkers. Wanneer het nodig is, kan het kind korte tijd bij ons ‘op de groep’ komen logeren. Bijvoorbeeld omdat het thuis even niet meer gaat en iedereen wat tijd nodig heeft om tot rust te komen.
Meer weten? Klik hier.

Samen met school

Gedraagt een kind zich thuis heel anders dan op school, de peuterspeelzaal of kinderopvang? Is het voor zowel de leerkracht of begeleider als voor ouders moeilijk om contact met het kind te krijgen? Of ervaart iedereen problemen met het gedrag? Als het niet goed loopt op school, kan dit gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind. Misschien hebben ouders, samen met leerkracht of begeleider, al van alles geprobeerd. Toch werkt het niet genoeg. Dan kan Combinatie Jeugdzorg hulp bieden, op school en thuis. We ondersteunen de leerkracht of begeleider van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, en de ouders. Het doel is ervoor zorgen dat zowel leerkrachten als ouders meer grip krijgen op het gedrag van het kind. Zodat zoon of dochter zich weer beter voelt in de klas of groep.

Deze vorm van hulp noemen we SNOZ, wat staat voor SNijvlak Onderwijs en Zorg. Het is bedoeld voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Meer weten? Klik hier.

Direct aanmelden voor SNOZ? Ga hier naar het aanmeldformulier online

of de offline invulversie (print)

Perspectief Thuis

Perspectief Thuis is een combinatie van intensieve ambulante hulp thuis of in de omgeving van de jongere in de vorm van multisysteemtherapie (MST) door een MST-therapeut van Oosterpoort met ondersteuning van Intensieve Daghulp bij Combinatie Jeugdzorg en/of de mogelijkheid van een tijdelijk verblijf in een van de dag- en nachtbehandelgroepen van Combinatie Jeugdzorg. Met Perspectief Thuis willen we uithuisplaatsing voorkomen of verkorten. De totale behandelingsduur is ongeveer vijf maanden. Daarnaast werken we intensief samen met het lokale veld om de hulp zo dicht mogelijk bij het gezin vorm te geven en voortgang in de thuissituatie te borgen.
Meer weten? Klik hier.