Factsheet pleegzorg 2016: Aantal nieuwe pleegouders neemt af

Op 29 juni heeft Pleegzorg Nederland het factsheet Pleegzorg 2016 gepubliceerd. In 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 450 afgenomen. Dat is een daling van 15% in vergelijking met 2015. De instroom van pleegouders is daardoor voor het eerst sinds 2011 kleiner dan de uitstroom. Afgelopen jaar hebben ruim 21.600 jeugdigen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg dankzij de inzet van meer dan 16.600 pleeggezinnen. Op 31 december 2016 woonden 18.275 kinderen bij pleegouders. Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen over een dreigend tekort en roept gemeenten op om gezamenlijk nog meer in te zetten op werving van nieuwe pleegouders.