In de opvoeding en ontwikkeling van kinderen zijn er altijd wel momenten waarop ouders vragen of zorgen hebben over de ontwikkeling van hun kind: hoort dit gedrag bij de leeftijd, is het een bepaalde fase in de ontwikkeling of verloopt het toch niet helemaal zoals het zou moeten zijn. En waar ligt dat dan aan? Is het de opvoeding, het gezin, de omgeving, het kind zelf of juist een combinatie hiervan? Het kan ook zijn dat de school vragen of zorgen heeft over het kind.

Als de oorzaak van een moeizame ontwikkeling en/of opvoeding niet meteen duidelijk is en er sprake is van complexe vragen, biedt ons team diagnostiek uitkomst. Dit team onderzoekt samen met ouders en kind hoe de ontwikkeling verloopt en wat de oorzaak van het gedrag is. Als dit duidelijk in beeld is, volgt een advies op maat voor de toekomst. Dit traject duurt alles bij elkaar circa zes weken.

Er zijn verschillende vormen van diagnostiek. Afhankelijk van de vraag en de complexiteit daarvan maken we een keuze die het beste past. Dit zijn de mogelijkheden:

Hulp thuis en op school

Gesprekken en observaties vinden thuis plaats, het kind wordt op school geobserveerd en er kan een psychologisch onderzoek worden afgenomen.

Dagbehandeling

Eenzelfde traject als hierboven beschreven, alleen gaat het kind zes weken lang enkele dagen in de week voor een gedragsobservatie naar een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg.

Dag- en nachtbehandelgroep

Ook hier eenzelfde traject, maar dan verblijft het kind zes weken lang doordeweeks dag en nacht in een behandelgroep van Combinatie Jeugdzorg. In de weekenden gaat het kind naar huis.

Het team diagnostiek bestaat uit ervaren (gz)-psychologen, orthopedagogen, ambulant hulpverleners en pedagogisch medewerkers. Waar nodig breiden we het team uit met andere therapeuten, bijvoorbeeld een logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut of speltherapeut. Alles op maat en in samenspraak met de ouders.