Combinatie Jeugdzorg heeft met een groot aantal gemeenten contracten afgesloten om passende hulp te kunnen bieden aan kinderen en hun gezinnen.

Aan inwoners uit de regio’s Zuidoost-Brabant en Noordoost-Brabant kunnen wij alle zorgvormen aanbieden:

  • Specialistische ambulante hulp
  • Dagbehandeling (Multidisciplinaire kinderdagbehandeling/MKD, Boddaert, Intensieve dagbehandeling)
  • Dag- en nachtbehandeling (behandelgroepen en gezinshuizen)
  • Woonbegeleiding
  • Pleegzorg
  • Spoedhulp
  • Echtscheidingshulpverlening

Met Noord-Limburg, Midden-Limburg en veel gemeenten uit andere regio’s zijn overeenkomsten afgesloten voor een aantal zorgvormen.

Wil je weten welke afspraken er met jouw gemeente zijn gemaakt? Neem dan contact op met ons Servicepunt: