Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Voor sommigen een te grote stap om zonder begeleiding te doen. Zelfstandig wonen vraagt namelijk nogal wat: jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, dagritme en dagbesteding, sociale contacten onderhouden. Een jongere moet over allerlei vaardigheden beschikken om dit alles op een goede manier te kunnen doen. Niet eenvoudig, maar wel te leren. Wij kunnen jongeren hierbij helpen. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van wat iemand nodig heeft.

Hulp bij zelfstandig wonen, noemen wij woonbegeleiding. We hebben verschillende vormen:

Woonbegeleiding in woonhuizen in Eindhoven en Veldhoven

Maximaal vijf jongeren bewonen ieder een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Ze krijgen individuele begeleiding van een mentor.
Meer weten? Klik hier.

Lars woont in een begeleid wonen groep in Veldhoven, lees zijn verhaal.

Hospita Plus

Maximaal twee jongeren wonen in een eigen kamer bij een hospita. Ze krijgen individuele begeleiding van een mentor.
Meer weten? Klik hier.

Woonbegeleiding Jonge Moeders

Jonge (aanstaande) moeders wonen samen met hun kind in een eigen kamer in een huis van de woningcoöperatie. Ze krijgen begeleiding van een mentor op het gebied van zelfstandig wonen en de zorg voor hun kind.
Meer weten? Klik hier.