Voor iedere jongere is zelfstandig wonen een hele stap. Voor sommigen jongeren in zorg bij Combinatie Jeugdzorg een te grote stap om zonder begeleiding te doen. Zelfstandig wonen vraagt namelijk nogal wat: jezelf en je omgeving verzorgen, koken, met geld omgaan, dagritme en dagbesteding, sociale contacten onderhouden en regelzaken omtrent het 18de levensjaar. Een jongere moet over allerlei vaardigheden beschikken om dit alles op een goede manier te kunnen doen. Niet eenvoudig, maar wel te leren. Wij kunnen jongeren hierbij helpen. Hoe intensief de begeleiding is, hangt af van wat iemand nodig heeft.

We hebben verschillende vormen woonbegeleiding:

Woonbegeleiding Jonge Moeders

Jonge (aanstaande) moeders verblijven samen met hun kind in een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Ze krijgen begeleiding van een mentor op het gebied van zelfstandig wonen en de zorg voor hun kind.
Meer weten? Klik hier.

Woonbegeleiding in woonhuizen in Eindhoven en Veldhoven

Alleen aansluitend op eerdere behandeling binnen CJ kan woonbegeleiding worden ingezet. Maximaal vier jongeren bewonen ieder een eigen kamer in een huis van Combinatie Jeugdzorg. Ze krijgen individuele begeleiding van een mentor.
Meer weten? Klik hier.