Als een kind voor korte of langere termijn niet meer bij de eigen ouders kan wonen, kan plaatsing van een kind binnen het eigen netwerk een oplossing bieden. Dit heeft zelfs de voorkeur want zo blijven kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving en groeien zij op bij familie of bekenden.

Wanneer ouders in goede onderlinge verstandhouding met jullie als (tijdelijke) opvoeders afspraken kunnen maken over de opvoeding én jullie zijn voldoende in staat om samen de opvoeding van het kind vorm te geven, spreken we van mantelzorg.

Wanneer de opvoeding van het kind en/of de samenwerking met de ouders toch wat meer ondersteuning en begeleiding nodig heeft, bestaat de mogelijkheid om officieel netwerkpleegouder te worden. Als netwerkpleegouder heb je namelijk recht op ambulante begeleiding en op een pleegvergoeding. Voordat de mantelzorger de formele status krijgt van ‘netwerkpleegouder’, met de daarbij behorende rechten en plichten, moeten pleegouders voldoen aan een aantal (wettelijke en inhoudelijke) voorwaarden en criteria.

Twee medewerkers van Combinatie Jeugdzorg gaan via gesprekken en observaties jullie gezin ‘screenen’ op deze criteria. Zo’n onderzoek noemen we ‘netwerkscreening’ en neemt ongeveer 3 maanden in beslag. Ze onderzoeken of er een veilige en stabiele opvoedsituatie is voor het kind. Meer informatie hierover vind je in dit infoblad voor verwijzers en netwerkpleegouders.

De netwerkscreening start met een gezamenlijk gesprek. Hiervoor worden uitgenodigd: de ouders, het kind als dit ouder is dan 12 jaar, de verwijzer, jijzelf en eventueel andere belangrijke personen voor het kind. Tijdens de netwerkscreening komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ontwikkeling van het kind en wat hij/zij nodig heeft aan begeleiding.
  • Jouw geschiedenis in relatie tot de landelijk vastgestelde pleegzorgcriteria.
  • De mogelijkheden die je het kind kunt bieden.

Na drie maanden is er een eindgesprek met alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het advies naar aanleiding van de netwerkscreening besproken. Ook wordt dan een besluit genomen of je pleegouder kunt worden van dit kind/deze kinderen.

Wil je meer informatie over pleegzorg? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.