Wanneer een kind in je eigen omgeving een (tijdelijke) woonplek nodig heeft en je overweegt om netwerkpleegouder te worden, start er een formele procedure. Een al betrokken hulpverlener en/of verwijzer gaat eerst in gesprek met de ouders, met jou en met andere belangrijke personen die betrokken zijn bij het kind. Op die manier bekijken we of pleegzorg – en in dit geval met jou als pleeggezin – voor het kind de beste oplossing is.

Als dat het geval is, vraagt de verwijzer aan Combinatie Jeugdzorg om bij jou een zogenaamde netwerkscreening uit te voeren. Dit onderzoek neemt drie maanden in beslag. De medewerker van Combinatie Jeugdzorg die de screening doet, is al die tijd je contactpersoon. Deze medewerker werkt tijdens de screening samen met de gedragswetenschapper van Triangel, het centrum voor pleeggezinnen.

De netwerkscreening start met een gezamenlijk gesprek. Hiervoor worden uitgenodigd: de ouders, het kind als dit ouder is dan 12 jaar, de verwijzer, jijzelf en eventueel andere belangrijke personen voor het kind. Daarna zal je contactpersoon elke twee weken een gesprek met je voeren. Hierbij komen de volgende zaken aan de orde:

  • Ontwikkeling van het kind en wat hij/zij nodig heeft aan begeleiding.
  • Jouw geschiedenis in relatie tot de landelijk vastgestelde pleegzorgcriteria.
  • De mogelijkheden die je het kind kunt bieden.

Na drie maanden is er een eindgesprek met alle betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst wordt het advies naar aanleiding van de netwerkscreening besproken. Ook wordt dan een besluit genomen of je pleegouder kunt worden van dit kind/deze kinderen.