Het is een grote stap om een pleegkind in je gezin op te nemen. Voor ieder gezinslid betekent dit een ingrijpende verandering. Daarom biedt Combinatie Jeugdzorg aspirant pleegouders een uitgebreid voorbereidingsprogramma met veel informatie en ervaringen uit de praktijk. Zo kun je weloverwogen beslissen om wel of niet een pleegkind in je gezin op te nemen.

VESP voorbereidingsprogramma

Aspirant pleegouders nemen deel aan het VESP trainingsprogramma (Voorbereiding en Screening Pleegouders). Dit is een groepsgewijze voorbereiding op het pleegouderschap. Thema’s als hechting, loyaliteit, samenwerking en seksualiteit komen aan bod. Daarnaast vinden er individuele gesprekken met de aspirant pleegouders plaats. Hierin wordt onder andere stilgestaan bij de eigen voorgeschiedenis, visie op opvoeden en de samenwerking met een pleegkind en zijn netwerk.

Individuele voorbereiding

In specifieke situaties is een individueel voorbereidingstraject mogelijk. Dit kan tijdens het kennismakingsgesprek besproken worden.

Samen een keuze maken

De voorbereiding is erop gericht je te helpen ondervinden en bepalen of het pleegouderschap inderdaad iets voor je is. Wij zijn samen met jou verantwoordelijk voor het realiseren van een veilige en geschikte pleegzorgplaatsing.

Aanvullende ondersteuning

Na plaatsing van het eerste pleegkind volg je twee aanvullende ondersteuningsmodules, zodat je je voldoende toegerust bent voor het pleegouderschap.

De thema’s die in de modules aan bod komen zijn:

  • Hechting, loyaliteit en de invloed hiervan op gedrag.
  • Samenwerken met ouders en instanties.

Wil je meer informatie? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.