Soms kunnen problemen thuis zo hoog oplopen dat jij en je ouders het niet meer zelf kunnen oplossen. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden. Of bij iemand anders die je vertrouwt, zoals je huisarts, een leerkracht of hulpverlener die je al kent. Toch kan het voorkomen dat jullie er niet uitkomen en de problemen snel erger worden. Als hierdoor
de situatie thuis voor jou (of een broer of zus) onhoudbaar is geworden en dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid in je gezin, spreken we van een crisis. In dat geval is het
belangrijk dat er op tijd hulp komt, om schade te voorkomen.

Wanneer bellen?

Loopt het bij jou thuis plotseling uit de hand en voel je je onveilig? Neem dan contact op met SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant. Dit is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waar kinderen of jongeren bij betrokken zijn.
De medewerkers van SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088 – 0666 999. Ook mensen in je omgeving,
zoals familie, vrienden of buren, kunnen dit nummer bellen.

Veiligheid voorop

Een hulpverlener kan binnen 2 uur bij je thuis zijn en samen met jullie als gezin bespreken wat er nodig is. Dat kan hulp aan huis zijn. Soms is het beter dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Bijvoorbeeld bij familie of in een crisispleeggezin, gezinshuis of behandelgroep. De veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Daarnaast sluiten we
zoveel mogelijk aan bij jullie wensen en mogelijkheden. Samen met je hele gezin werken we hard om de crisis op te lossen en waar nodig een start te maken met vervolghulp.

Spoedhulpprogramma Combinatie Jeugdzorg
  • specialistische hulp aan huis (vanuit SpoedvoorJeugd). meer weten? Klik hier
  • tijdelijke opname in een crisispleeggezin. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een gezinshuis. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een behandelgroep. Meer weten? klik hier.

www.spoedvoorjeugdbrabantzo.nl
info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl