Als problemen thuis zo hoog oplopen dat ouders het echt niet meer weten, kloppen ze vaak als eerste aan bij familie, vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die ze al kennen. Toch kan het voorkomen dat de problemen snel verergeren, de situatie onhoudbaar wordt en dit acute en grote gevolgen heeft voor de veiligheid van de kinderen in het
gezin. Om schade te voorkomen, is het belangrijk dat er op tijd hulp wordt ingezet.

Wanneer bellen?

Als zich in een gezin een crisissituatie voordoet, kan dit gemeld worden bij het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant. Dit is hét regionale meldpunt bij een acute crisis waar kinderen of jongeren bij betrokken zijn. De medewerkers het CIT zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088-0666987

Iedereen kan contact opnemen met het CIT: ouders, jongeren, familieleden, buren en beroepskrachten. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als generalist, huisarts, of praktijkondersteuner, of actief bent in het onderwijs, de kinderopvang of het jongerenwerk.

Veiligheid voorop

Een hulpverlener van het CIT zal samen met jullie als gezin bespreken wat er nodig is. kan binnen 2 uur bij het gezin thuis zijn. Samen bespreken zij wat er nodig is. Dat kan hulp aan huis zijn. Soms is het beter dat iemand uit het gezin tijdelijk ergens anders onderdak vindt. Bijvoorbeeld dat een kind naar familie gaat, of naar een crisispleeggezin, gezinshuis of behandelgroep. Veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Het CIT schakelt zo nodig SpoedvoorJeugd in. SpoedvoorJeugd bestaat uit verschillende organisaties waaronder Combinatie Jeugdzorg. Zij geven invulling aan de crisishulp voor maximaal 28 dagen, bijvoorbeeld door de inzet van ambulante spoedhulp en/of een crisisplaatsing.

spoedvoorjeugd@combinatiejeugdzorg.nl