Als problemen thuis zo hoog oplopen dat ouders het echt niet meer weten, kloppen ze vaak als eerste aan bij familie, vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die ze al kennen. Toch kan het voorkomen dat de problemen snel verergeren, de situatie onhoudbaar wordt en dit acute en grote gevolgen heeft voor de veiligheid van de kinderen in het
gezin. Om schade te voorkomen, is het belangrijk dat er op tijd hulp wordt ingezet.

Wanneer bellen?

Als zich in een gezin een crisissituatie voordoet, kan dit gemeld worden bij SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant. Dit is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waar
kinderen of jongeren bij betrokken zijn. Combinatie Jeugdzorg is een van de 20 deelnemende organisaties aan dit samenwerkingsverband.
Iedereen kan contact opnemen met SpoedvoorJeugd: ouders, jongeren, familieleden, buren en beroepskrachten. Bijvoorbeeld als je werkzaam bent als generalist, huisarts
of praktijkondersteuner, of actief bent in het onderwijs, de kinderopvang of het jongerenwerk.
De medewerkers van SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088 – 0666 999.

Veiligheid voorop

Een hulpverlener kan binnen 2 uur bij het gezin thuis zijn. Samen bespreken zij wat er nodig is. Dat kan hulp aan huis zijn. Soms is het beter dat iemand uit het gezin tijdelijk ergens anders onderdak vindt. Bijvoorbeeld dat een kind naar familie gaat, of naar een crisispleeggezin, gezinshuis of behandelgroep. Veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij wensen en mogelijkheden. We werken intensief samen met het hele gezin om de crisis op te lossen en waar nodig een start te maken met vervolghulp.

Spoedhulpprogramma Combinatie Jeugdzorg
  • specialistische hulp aan huis (vanuit SpoedvoorJeugd). Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een crisispleeggezin. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een gezinshuis. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een behandelgroep. Meer weten? klik hier.

www.spoedvoorjeugdbrabantzo.nl
info@spoedvoorjeugdbrabantzo.nl