Soms lopen de problemen thuis zo hoog op dat je als ouder het echt niet meer weet. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die je al kent. Toch kan het voorkomen dat je er niet uitkomt en de problemen snel erger worden. Als de situatie thuis onhoudbaar is geworden en dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid in je gezin, spreken we van een crisis. In dat geval is het belangrijk dat er op tijd hulp komt, om schade te voorkomen.

Wanneer bellen?

Als zich bij jou thuis plotseling ernstige problemen voordoen en het onveilig wordt, kun je contact opnemen met Spoedeisende Zorg (SEZ) van de Jeugdbescherming. Dit is hét regionale meldpunt bij een acute crisis waar kinderen of jongeren bij betrokken zijn. De medewerkers het SEZ zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via 088 – 0666 999. Ook mensen in je omgeving, zoals familie, vrienden of buren, kunnen dit nummer bellen.

Veiligheid voorop

Een hulpverlener van het SEZ kan binnen 2 uur bij je thuis zijn en samen met jullie als gezin bespreken wat er nodig is. Dat kan hulp aan huis zijn. Soms is het beter dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen. Bijvoorbeeld bij familie of in een crisispleeggezin, gezinshuis of behandelgroep. De veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Het SEZ schakelt zo nodig SpoedvoorJeugd in. SpoedvoorJeugd bestaat uit verschillende organisaties waaronder Combinatie Jeugdzorg. Zij geven invulling aan de crisishulp voor maximaal 28 dagen, bijvoorbeeld door de inzet van ambulante spoedhulp en/of een crisisplaatsing.  Samen met je hele gezin werken we hard om de crisis op te lossen en waar nodig een start te maken met vervolghulp.

Spoedhulpprogramma Combinatie Jeugdzorg
  • specialistische hulp aan huis (vanuit SpoedvoorJeugd). Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een crisispleeggezin. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een gezinshuis hier. Meer weten? Klik hier.
  • tijdelijke opname in een behandelgroep. Meer weten? Klik hier.

spoedvoorjeugd@combinatiejeugdzorg.nl