Soms lopen de problemen thuis zo hoog op dat je als ouder het echt niet meer weet. Vaak klop je dan eerst aan bij familie of vrienden, de huisarts, een leerkracht of hulpverleners die je al kent. Toch kan het voorkomen dat je er niet uitkomt en de problemen snel erger worden. Als de situatie thuis onhoudbaar is geworden en dit grote gevolgen heeft voor de veiligheid in je gezin, spreken we van een crisis. In dat geval is het belangrijk dat er op tijd hulp komt, om schade te voorkomen.

Wanneer kun je wie bellen?

Als zich bij jou thuis plotseling ernstige problemen voordoen en het onveilig wordt, kun je afhankelijk van je situatie contact opnemen met de volgende organisaties:

Ben je al in zorg bij Combinatie Jeugdzorg?

    • Neem dan contact op met je betrokken hulpverlener. Hij of zij zoekt samen met jou naar een oplossing.
    • Buiten kantoortijd kan je bellen met Combinatie Jeugdzorg via 040 245 1945, je krijgt dan een bandje te horen met het nummer van de bereikbaarheidsdienst die je verder kunnen helpen.

Ben je nog niet in zorg bij Combinatie Jeugdzorg?

    • Dan kun je tijdens kantooruren (ma t/m vr van 09.00 tot 17.00 uur) contact opnemen met het wijkteam van de gemeente waar je woont.
    • Buiten kantoortijd bel je met het Crisisinterventieteam (088 0666 987).

Andere betrokkenen bij je gezin

De huisarts maar ook andere mensen in de omgeving van een gezin, zoals familie, vrienden of buren, kunnen bij het signaleren van een (dreigende) crisis in het betreffende gezin contact opnemen met Veilig Thuis via tel: 0800 0200. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar, ook wanneer je twijfelt en advies wil.

SpoedvoorJeugd

Als een crisis is aangemeld wordt deze opgepakt door een van de organisaties aangesloten bij SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant, waaronder Combinatie Jeugdzorg. Dat kan hulp zijn in de thuissituatie. Als het beter is dat een kind tijdelijk ergens anders gaat wonen, kunnen we hulp bieden in een crisispleeggezin, gezinshuis of de Opname- & Observatiegroep van Combinatie Jeugdzorg. De veiligheid van iedereen in het gezin staat voorop. Crisishulp is maximaal 28 dagen. Samen met je gezin en andere betrokkenen werken we hard om de crisis op te lossen en waar nodig een start te maken met vervolghulp.