Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind, zoeken we eerst naar een pleeggezin binnen het eigen netwerk (familie, bekenden). Dit noemen we netwerkpleegzorg. Bij deze gezinnen vindt een netwerkscreening plaats waarbij gekeken wordt naar de wettelijke voorwaarden en pleegzorgcriteria. Lukt het niet om een netwerkgezin te vinden, dan gaan we op zoek naar een geschikt pleeggezin binnen Combinatie Jeugdzorg. Dit noemen we bestandspleegzorg. Wij hebben deze gezinnen gescreend en voorbereid op het pleegouderschap.

We onderscheiden dus twee soorten pleegzorg

  • Netwerkpleegzorg: zorgen voor het kind van familie of een bekende.
  • Bestandspleegzorg: een onbekend kind wordt bij pleegouders geplaatst na een zorgvuldige screening en voorbereiding.

In beide situaties zorgt Combinatie Jeugdzorg voor begeleiding en een vergoeding voor opvoeding en verzorging.

Vormen van pleegzorg

Combinatie Jeugdzorg biedt de volgende vormen van pleegzorg.

  • Crisispleegzorg: vorm van pleegzorg waarbij een kind direct uithuisgeplaatst moet worden vanwege een dreigende of onveilige situatie.
  • Kortdurende pleegzorg: een tijdelijke vervangende en veilige opvoedingssituatie. Pleegouders bieden een tijdelijk thuis aan het kind, met als uitgangspunt dat het kind teruggaat naar de ouders. De opvang duurt enkele maanden tot een jaar.
  • Langdurige pleegzorg: opvang voor een kind dat langere tijd niet meer thuis kan wonen. De plaatsing kan enkele jaren duren; maximaal tot hij of zij meerderjarig is.
  • Deeltijdpleegzorg: een kind brengt één of meerdere weekenden per maand en/of vakanties door in een pleeggezin.

Wil je meer informatie over pleegzorg? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.