Net als cliënten, pleegkinderen en medewerkers hebben ook wij (pleegouders) een inspraakorgaan bij Combinatie Jeugdzorg. Op een opbouwend kritische manier denken wij mee over het beleid binnen Combinatie Jeugdzorg. Bij ingrijpende organisatorische veranderingen hebben we adviesrecht en bij sommige reglementen ook instemmingsrecht.

Terug