Het belangrijkste thema is op het moment de communicatie tussen Combinatie Jeugdzorg en Jeugd Bescherming Brabant. Als deze communicatie niet goed verloopt heeft dit grote gevolgen voor het welzijn van het kind en kan er ook veel frustratie bij de pleegouders ontstaan.

Het voorkomen van breakdown en uitval bij pleegouders is een speerpunt bij de POR, maar ook bij de Combinatie als geheel.

Poll

Als vertegenwoordigers van pleegouders vinden wij het belangrijk om te weten wat jij van bepaalde onderwerpen en thema’s vindt. Dit doen we via een poll. Je ontvangt dan een e-mail met link naar een stelling. De resultaten van deze poll en wat wij met deze resultaten gaan doen, worden uiteraard naar je teruggekoppeld

terug