Pleegouderraad

De pleegouderraad (POR) is een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg. Ze behartigt de belangen van alle pleeggezinnen en hun pleegkinderen. De pleegouderraad praat mee over diverse (beleids)zaken en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Combinatie Jeugdzorg. Wij vinden dat belangrijk omdat de POR weet wat er bij pleegouders leeft. Het werk van de POR is erop gericht de pleegzorg bij Combinatie Jeugdzorg, waar nodig, in algemene zin te verbeteren. De raad houdt zich niet bezig met individuele klachten en signalen. Daarvoor kunnen ouders terecht bij hun hulpverlener of bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Wil jij je ook inzetten voor de POR, dan ben je van harte welkom.
Meer informatie over de POR vind je hier.

Jaarverslag

De POR brengt elk jaar een jaarverslag uit. Voor het jaarverslag van 2016, klik hier.

Contact

Postadres: De Pleegouderraad, Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven.
E-mail: por@combinatiejeugdzorg.nl