Samen-werken aan het welzijn van onze pleegkinderen

Welkom op de pagina van onze pleegouderraad (POR)! Wij zijn een vertegenwoordiging van pleegouders binnen Combinatie Jeugdzorg en behartigen de belangen van pleeggezinnen en pleegkinderen. Een van onze doelen is om pleegzorg binnen Combinatie Jeugdzorg (waar nodig) in algemene zin te verbeteren. Voor individuele klachten en signalen kun je terecht bij je hulpverlener of bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

De POR is er voor en door pleegouders. Onze vergaderingen zijn openbaar en je bent meer dan welkom om deze bij te wonen.

Wil je meer weten over wat wij doen? Lees ons jaarverslag, bekijk de actuele thema’s, neem contact op en/of sluit een keer aan bij een vergadering!