Op donderdag 28 maart

De Pleegouderraad (POR) organiseert op donderdagavond 28 maart 2019 a.s. haar jaarlijkse themabijeenkomst van 19.00 uur tot 21.30 uur voor pleegouders en pleegzorgmedewerkers van Combinatie Jeugdzorg. Thema van deze bijeenkomst is ‘Erover praten of niet?!’. Hoofdgastspreker op deze avond is Dr. Anne Steenbakkers, postdoctoraal onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op kinderen die uithuisgeplaatst zijn, waarbij ze bijzondere interesse heeft in de participatie van kinderen.

Erover praten of niet?!

Voor jongeren die opgroeien in een pleeggezin speelt vaak de vraag wie ze wat precies vertellen over het wonen in een pleeggezin en de reden dat ze hier wonen. Dr. Anne Steenbakkers zal tijdens haar rede ingaan op de overwegingen die jongeren hiertoe maken: waarom en wanneer vertellen zij over hun verleden en het wonen in een pleeggezin? Door te kijken vanuit de ervaringen van jongeren wordt licht geschetst op de kansen en mogelijkheden om een goed gesprek hierover te voeren en ook welke obstakels jongeren ervaren. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Ook pleegjongeren zijn natuurlijk van harte welkom.

De bijeenkomst vindt plaats bij Combinatie Jeugdzorg aan de Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Alle pleegouders en pleegzorgmedewerkers ontvangen hiervoor in januari een uitnodiging.