De afgelopen jaren is de vraag naar pleegzorg fors gestegen. Omdat we willen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gezin waar het zich veilig kan ontwikkelen, zoekt Combinatie Jeugdzorg nieuwe pleegouders.
We zoeken gezinnen die bereid zijn om ouders, die het door omstandigheden moeilijk hebben, (tijdelijk) te ondersteunen met de opvoeding van hun kind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Daarnaast is het belangrijk dat je ‘opvoeder zijn’ kunt delen met ouders zodat het kind niet hoeft te kiezen tussen ouders en pleegouders. In principe kan wettelijk gezien iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele geaardheid of financiële situatie.

Combinatie Jeugdzorg hanteert de volgende voorwaarden voor pleegouders:

  • Leeftijd van minimaal 21 jaar.
  • Een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming, op basis van een justitiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant.
  • Bereid zijn een screenings- en trainingsprogramma voor aspirant pleegouders (VESP) te volgen, of een (netwerk)screening voor netwerkpleegouders.
  • Pleegouders voldoen aan de pleegzorgcriteria.
  • Bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen bij de uitvoering van het hulpverleningsplan en openstaan voor begeleiding door Combinatie Jeugdzorg.

Kijk voor openhartige verhalen over pleegzorg op www.openjewereld.nu

Wil je meer informatie? Vraag hier een informatiepakket aan of woon een (online)informatieavond bij.