De afgelopen jaren is de vraag naar pleegzorg fors gestegen. Omdat we willen dat alle kinderen kunnen opgroeien in een gewoon gezin, zoekt Combinatie Jeugdzorg nieuwe pleegouders.
Om pleegouder te worden, hoef je geen superheld te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets supers voor een pleegkind. Het allerbelangrijkste is dat je een pleegkind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht je burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of financiële situatie.

Combinatie Jeugdzorg hanteert de volgende voorwaarden voor pleegouders:

  • Leeftijd van minimaal 21 jaar.
  • Een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming, op basis van een justitiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant.
  • Bereid zijn een selectie- en trainingsprogramma voor aspirant pleegouders (VESP) te volgen, of een (netwerk)screening voor netwerkpleegouders.
  • Bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen bij de uitvoering van het hulpverleningsplan en openstaan voor begeleiding door Combinatie Jeugdzorg.

Kijk voor openhartige verhalen over pleegzorg op SUPERGEWONEMENSENGEZOCHT.NL