De pleegjongerenraad is de officiële vertegenwoordiging van kinderen en jongeren die geplaatst zijn in pleeggezinnen en gezinshuizen van Combinatie Jeugdzorg. Zij denkt mee over allerlei zaken die belangrijk of interessant zijn voor pleegkinderen en geeft advies aan de Raad van Bestuur van Combinatie Jeugdzorg. Zij vormen de stem van alle pleegkinderen en -jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen van Combinatie Jeugdzorg, dus ook jouw stem. Het is belangrijk dat de pleegjongerenraad weet wat er bij jou leeft en dat je weet wat de pleegjongerenraad voor jou kan betekenen.

Wat doet de pleegjongerenraad?
De pleegjongerenraad mag meedenken, meebeslissen en advies uitbrengen over zaken die belangrijk zijn voor pleegkinderen, en die de organisatie aangaan. Dit betekent dat er dus ook daadwerkelijk iets gebeurt met de mening van pleeg- en gezinshuisjongeren. Ze komen eens per maand bij elkaar.

Wie zitten er in de pleegjongerenraad?
De pleegjongerenraad bestaat uit jongeren die nu in een pleeggezin of gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg verblijven. Pleegzorgbegeleider Annemarie Geurts ondersteunt de pleegjongerenraad. We hopen natuurlijk dat het aantal leden blijft groeien!

Iets voor jou?
Vind je het leuk om mee te denken en advies te geven over belangrijke zaken die kinderen en jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen aangaan? Wil je opkomen voor hen en wil je hun stem laten horen? En ben je 12 jaar of ouder? Dan is de pleegjongerenraad echt iets voor jou!

We komen iedere tweede maandag van de maand samen bij Combinatie Jeugdzorg op locatie Elf13 (voormalige Pastoor van Ars kerk) in Eindhoven, van 17:00 tot uiterlijk 20:00 uur. We eten gezellig samen en gaan daarna aan de slag met onze agenda.

Meer informatie en aanmelden
Spreekt bovenstaande jou aan? Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met de pleegjongerenraad via pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl of stuur een appje aan Annemarie Geurts via tel: 06 2298 1454.