Combinatie Jeugdzorg wil steeds de beste hulp verlenen aan kinderen, jongeren en ouders. Daarom zijn we voortdurend bezig met het toetsen van de kwaliteit en het verbeteren van ons werk. Zo kunnen we goede hulp bieden, met effectieve methodieken en betrokken, vakbekwame professionals.

Kwaliteit

Combinatie Jeugdzorg is in het bezit van het HKZ-certificaat, een landelijk kwaliteitskeurmerk. Als het over kwaliteitsverbetering gaat, zijn cliënten onze belangrijkste informatiebron. Onze hulpverleners vragen regelmatig hoe cliënten de hulp ervaren en wat beter kan. Dit gebeurt onder andere tijdens tussentijdse evaluaties en via cliënttevredenheidsonderzoeken. In 2016 gaven ouders/verzorgers ons het rapportcijfer 7,6; jongeren waardeerden Combinatie Jeugdzorg met een 7,1.

Onderzoek

Onderzoek draagt bij aan effectieve en kwalitatief hoogstaande hulp. Studenten van hogescholen en universiteiten onderzoeken vragen en problemen uit de praktijk. We werken intensief samen met deze kennisinstituten en ook met andere partners in zorg, welzijn en onderwijs. Combinatie Jeugdzorg neemt deel aan de volgende onderzoeksinitiatieven:

  • Academische Werkplaats Jeugd (Tranzo). Onderzoek naar de transformatie in de jeugdhulp vanuit drie perspectieven: jeugdige en het gezin, professioneel handelen van hulpverleners en de context.
  • Lectoraat Bijzonder Domein Jeugd (Fontys). Onderzoek naar de transformatie in de dagelijkse praktijk van hulpverleners en cliënten.
  • Centrum voor Pedagogische Innovatie (Fontys). Meerjaren onderzoeksprogramma waarbij intensief wordt samengewerkt vanuit onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk.

We participeren ook in het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Hier worden op landelijk niveau kennis en ervaring ontwikkeld en met elkaar gedeeld.