Wij zoeken een pleeggezin!

Combinatie Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen die voor langere tijd de zorg voor een kind op zich willen nemen. Het gaat om kinderen in allerlei leeftijdscategorieën. Daarnaast willen we graag in contact komen met mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in crisispleegzorg.

Je vindt hier een aantal anonieme profielen van kinderen. Uit privacyoverwegingen zijn dit niet de werkelijke namen en foto’s van de kinderen. Hun verhaal is wel echt!

 

Pleeggezin gezocht voor Teun waar hij op kan groeien

Teun (8) woont tijdelijk in een netwerkpleeggezin in Eindhoven. Met moeder heeft Teun goed contact in de vorm van een bezoekregeling. Zijn vader is uit beeld. Door moeders problematiek is zij niet in staat om voor hem te zorgen. Er is daarom besloten dat een terug-naar-huis-plaatsing voor Teun niet meer haalbaar is. Omdat zijn huidige pleegouders hem geen langdurige zorg kunnen bieden zijn we dringend op zoek naar een pleeggezin waar hij kan opgroeien.

Teun is een lieve, enthousiaste en vrolijke jongen. Hij zit in groep 4 van de basisschool. Teun is een echt buitenkind, onderneemt dingen, speelt graag met andere kinderen en houdt van dieren. Hij zit bij de scouting en op volleybal. Teun geniet van de dagelijkse dingen en het gewone gezinsleven; spelletjes spelen, mee helpen in de keuken, moestuintjes kweken, etc. Hij heeft regelmatig behoefte aan een knuffel en geeft en ontvangt graag familieliefde.

Wil je iets voor Teun betekenen neem dan contact op met Rowena via KGW@combinatiejeugdzorg.nl

Weekend-/vakantiepleeggezin gezocht voor Romy

Romy is een 13-jarig meisje dat bij haar moeder in Helmond woont. Bij Romy is sprake van autisme en een gegeneraliseerde angststoornis. Haar moeder kampt met ernstige gezondheidsproblemen en ervaart op momenten dusdanig fysieke last dat ze acuut in het ziekenhuis opgenomen moet worden. Vanwege het ontbreken van een familie en sociaal netwerk zoekt Combinatie Jeugdzorg voor Romy een weekend-/vakantiepleeggezin waar ze ook kan verblijven gedurende de onverwachte opnames van moeder in het ziekenhuis.

Romy zit in de brugklas van het speciaal onderwijs in Helmond. Op school gaat het goed. Romy gaat graag naar school en leert graag. Ze speelt graag met lego, houdt van tekenen en knutselen. Romy heeft behoefte aan directe sturing door middel van picto’s en instructie. Ze is gehoorzaam en ervaart sturing als fijn. Ze vindt het ook leuk om andere mensen te ontmoeten. Romy verblijft een weekend per maand in een logeerhuis in Boekel en in de vakanties voor een midweek of langer.

Wil je iets voor Romy betekenen neem dan contact op met Marij via KGW@combinatiejeugdzorg.nl

(Weekend/vakantie)pleeggezin gezocht voor Anna en Daan

fotos-anna-en-daan De vader van Anna (13) en Daan (11) is ernstig ziek. Het is nog onduidelijk hoe zijn prognose eruit ziet. Om ervoor te zorgen dat zijn kinderen op een bepaald moment worden opgevangen zijn we dringend op zoek naar een weekend-/vakantiepleeggezin. Een gezin waar de kinderen in de weekenden alvast een band kunnen opbouwen met hun pleegouders. En als dat nodig blijkt te zijn, ook bij deze pleegouders kunnen gaan wonen. Anna en Daan willen samen in Eindhoven blijven wonen. Een gezin met andere kinderen lijkt hun superleuk.

Anna is echt meisje-meisje. Sociaal, zorgzaam en zeer zelfstandig. Zij is dit schooljaar begonnen op het Eckart College (havo).

Daan is een lieve, sociale en sportieve jongen die uitblinkt in voetbal. Daan gaat naar speciaal onderwijs. Hij heeft voor alles iets meer tijd nodig.

Wil je iets voor Anna en Daan betekenen neem dan contact op met Claudia via KGW@combinatiejeugdzorg.nl