Wij zoeken een pleeggezin!

Combinatie Jeugdzorg zoekt pleeggezinnen die voor langere tijd de zorg voor een kind op zich willen nemen. Het gaat om kinderen in allerlei leeftijdscategorieën. Daarnaast willen we graag in contact komen met mensen die specifiek geïnteresseerd zijn in crisispleegzorg.

Je vindt hieronder een aantal anonieme profielen van kinderen. Uit privacyoverwegingen zijn dit niet de werkelijke namen en foto’s van de kinderen. Hun verhalen zijn wel echt! 

Meer informatie over pleegzorg vind je op https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl Daar kun je ook een informatiepakket aanvragen en je aanmelden voor een van de informatieavonden over pleegzorg die wij maandelijks organiseren.

Pleeggezin gezocht voor Mila waar zij mag opgroeien

Voor Mila hebben we een passende plek gevonden

Eva zoekt een pleeggezin waar zij zichzelf mag zijn

Voor Eva hebben we een passende plek gevonden.