Soms zijn er thuis zoveel problemen dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. Dit kan familie van je zijn of iemand anders die je al kent. Maar het kan ook een pleeggezin zijn van Combinatie Jeugdzorg. Samen met je ouders kijken we dan welk gezin het beste bij je past en wat je nodig hebt.

Begeleiding

Als je in een pleeggezin woont, dan helpen pleegouders je ouders (tijdelijk) bij de opvoeding. Jij en je pleegouders krijgen begeleiding van een pleegzorgmedewerker. Die zal af en toe een gesprek met jou voeren. Dit gesprek kan gaan over hoe het met je gaat in het pleeggezin, of op school. Samen kijken we hoe de contacten tussen jou en je ouders kunnen plaatsvinden.

Misschien kun je na verloop van tijd weer thuis wonen. Dan zorgen wij, samen met je pleegouders, voor goede begeleiding naar dat moment.

Website voor pleegkinderen

De website www.pleegkinderen.nl is speciaal bedoeld voor pleegkinderen. Je vindt er allerlei informatie, een pleegwoordenboek en antwoorden op veel gestelde vragen.