Soms zijn er thuis zoveel problemen dat het beter voor je is om (tijdelijk) in een ander gezin te wonen. Zo’n gezin noemen we een pleeggezin. Dit kan familie van je zijn of iemand anders die je al kent. Maar het kan ook een pleeggezin zijn van Combinatie Jeugdzorg. Dat zijn mensen die je eerder nog nooit gezien hebt. Bij Combinatie Jeugdzorg kijken we dan welk gezin het beste bij je past en wat je nodig hebt.

Begeleiding

Als je in een pleeggezin woont, dan zorgen je pleegouders voor je. Zij helpen je ook bij allerlei zaken die misschien niet zo gemakkelijk voor je zijn. Jij en je pleegouders krijgen begeleiding van een pleegzorgmedewerker. Die zal af en toe een gesprek met jou voeren. Dit gesprek kan gaan over hoe het met je gaat in het pleeggezin, of op school. Er is ook aandacht voor het contact tussen jou en je eigen ouders.

Misschien kun je na verloop van tijd weer thuis wonen. Dan zorgen wij, samen met je pleegouders, voor goede begeleiding naar dat moment.

Jouw belangen en rechten

Als je in een pleeggezin woont, heb je verschillende rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy, het recht om je gegevens (dossier) in te zien en het recht om een klacht in te dienen. Hieronder lees je daar meer over.

Privacy

Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij je persoonlijke gegevens vastleggen in een dossier. We beschrijven ook hoe het in het pleeggezin gaat. Al die gegevens bewaren we in jouw dossier. Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement. Hierin staat beschreven:

  • Wat in jouw dossier staat.
  • Wie toegang tot het dossier heeft.
  • Hoe de geheimhouding is geregeld.
  • Jouw rechten over het dossier.
  • De afspraken over het bewaren en vernietigen van dossiergegevens.

Heb je vragen over het dossier of over de privacyregels, neem dan contact op met jouw pleegzorgwerker.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht voor Combinatie Jeugdzorg? Laat het ons dan weten! Op die manier kunnen we ons werk (blijven) verbeteren. Zeker als je niet tevreden bent, willen we graag dat je dit bij ons meldt. Bespreek het zo snel mogelijk met je pleegzorgwerker. Vaak is dat de eenvoudigste manier om een probleem op te lossen. Als je klacht na dit gesprek nog niet verholpen is, kun je hier lezen welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Meer weten? Klik hier.

Vertrouwenspersoon

Heb je vragen, problemen of klachten over de pleegzorg en wil je die liever met iemand van buiten Combinatie Jeugdzorg bespreken? Dan kun je terecht bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Neem hiervoor contact op met het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), bereikbaar via:

Tevredenheidsonderzoek

Combinatie Jeugdzorg wil graag weten hoe jij denkt over pleegzorg en over de hulp die wij geven. Daarom vragen we jongeren vanaf 12 jaar om aan het einde van de pleegzorgperiode een korte vragenlijst in te vullen: de exit-vragenlijst. Ook je ouders en pleegouders krijgen deze vragenlijst.
Verder vragen we iedere twee jaar aan alle pleegkinderen om de C-toets (tevredenheidsonderzoek voor alle cliënten van Combinatie Jeugdzorg) of P&C toets (tevredenheidsonderzoek voor pleegouders en voor jongeren in pleegzorg vanaf 12 jaar) in te vullen. Deze onderzoeken zijn anoniem.

Website voor pleegkinderen

De website www.pleegkinderen.nl is speciaal bedoeld voor pleegkinderen. Je vindt er allerlei informatie, een pleegwoordenboek en antwoorden op veel gestelde vragen.