2-daagse training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht (basis- en verdiepingstraining)

Voor professionals in de jeugdhulp

Het merendeel van de jeugd- en gezinsprofessionals weet dat er een Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional is. Elke jeugd- en gezinsprofessional zal deze Beroepscode moeten kennen en moeten kunnen hanteren, evenals het werken met richtlijnen en tuchtrecht. Deze middelen geven richting aan en houvast in het dagelijks werk als professional. Maar hoe gericht gebruik je de Beroepscode en de richtlijnen in het dagelijks werk? En hoe kun je ethische dilemma’s goed wegen? Hoe kom je tot een keuze? Dit en meer komt aan bod in de 2-daagse training Beroepscode, werken met Richtlijnen en tuchtrecht.

Professionals die te maken hebben met de Beroepscode voor de Jeugd- en gezinsprofessional én professionals die aan de (her)registratie-eisen (SKJ) moeten voldoen zijn verplicht om de training Beroepscode te volgen. De 2-daagse training Beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht, zoals wij hem aanbieden, is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd voor 23 registerpunten (SKJ). Vanwege de grote belangstelling bieden we individuele deelnemers nu ook de mogelijkheid om deze training te volgen.

Op individuele inschrijving

Data

  • (VOL) Donderdag 17 september en donderdag 1 oktober 2020 – Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven
  • (VOL) Maandag 30 november en maandag 14 december 2020 – Combinatie Jeugdzorg, Locht 133 in Veldhoven.
  • Een extra training voor komend najaar wordt nog gepland.

Kosten
De training kost € 411,- (inclusief trainingsmateriaal en lunch)

Hoe laat?
van 10.00 tot 15.30 uur

In-company

Deze training bieden wij ook in-company aan op:

  • donderdag 20 augustus en donderdag 3 september 2020
  • of een datum in onderling overleg.

De training kost € 3.040,- (gebaseerd op 16 deelnemers, exclusief trainingsmateriaal).
Informeer bij ons expertisecentrum Beroepsontwikkeling naar de mogelijkheden.

Inhoud training

Je krijgt in deze training informatie over de verschillende aspecten van de Beroepscode, werken met richtlijnen en het daaraan gekoppeld tuchtrecht. Je traint om met een stappenplan een ethisch dilemma te ontrafelen. Zo krijg je handvatten aangereikt om in eigen werk toe te passen; in de relatie met de cliënt, met samenwerkingspartners, collega’s en de eigen organisatie. In de training wordt op een interactieve manier ingegaan op wat de beroepscode inhoudt, het belang van het tuchtrecht en hoe te werken met de richtlijnen in de dagelijkse praktijk. De training bestaat uit drie onderdelen:

  • Beroepscode: in dit onderdeel komt aan bod wat de Beroepscode is en hoe je hier op een goede manier mee om moet gaan in het belang van de cliënt. Daarnaast besteden we aandacht aan professionele autonomie, normen en waarden en ethische dilemma’s.
  • Werken met richtlijnen: in dit onderdeel komt aan bod wat de 14 richtlijnen zijn en hoe ze de jeugd- en gezinsprofessional in de praktijk ondersteunen. Maar ook waarom de richtlijnen belangrijk zijn voor je cliënten. Het gebruik van de richtlijnen leidt alleen tot een betere kwaliteit van zorg door deze niet gedachteloos toe te passen, maar juist bewust mee te nemen in de overwegingen met betrekking tot de hulp en in dialoog met de cliënt, met de mogelijkheid er gemotiveerd van af te wijken.
  • Tuchtrecht: In dit onderdeel komt aan bod wat de tuchtrecht inhoudt en hoe de relatie tot de Beroepscode is. Wat betekent het tuchtrecht en het werken met cliënten en voor jezelf? Wat is het verschil tussen klacht- en tuchtrecht?

 

Tijdsinvestering

Twee trainingsdagen van 10.00 – 15.30 uur. Voorafgaand aan de training ontvang je een voorbereidende opdracht. Daarnaast wordt er verwacht dat je een opdracht maakt tussen de eerste en tweede training. Achteraf dien je ter afsluiting een uitgebreide eindopdracht te maken. 

Trainingsmateriaal

Iedere deelnemer krijgt een trainingsmap waarin de drie thema’s zijn uitgewerkt en worden toegelicht en dient ter ondersteuning van de training.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het expertisecentrum Beroepsontwikkeling. Zij helpen je graag verder. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 040 702 2982 of e-mailadres experstisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl.

Je kunt je voor deze training aanmelden via de aanmeldknop hierboven. Meld je je aan, dan gaan wij ervan uit dat je op de hoogte bent van onze Algemene voorwaarden.