Wanneer er sprake is van problemen in opvoeden en opgroeien, wanneer een kind of jongeren en zijn gezin extra ondersteuning nodig heeft, kan dagbehandeling in combinatie met ambulante begeleiding thuis worden ingezet. Het kind woont thuis en gaat een paar uur per dag naar een dagbehandelingscentrum. (Speciaal) onderwijs kan onderdeel zijn van het dagprogramma. Bij sommige dagbehandelingsvormen gaan kinderen of jongeren naar hun eigen school en komen ze na schooltijd naar het centrum. Het programma omvat groepsactiviteiten, trainingen en individuele begeleiding door een mentor en ambulant hulpverlener. We werken nauw samen met ouders, omgeving, werk of school. Doel is dat kind en gezin zo snel mogelijk weer samen verder kunnen.

Combinatie Jeugdzorg biedt de volgende vormen van dagbehandeling:

MKD: Multidisciplinaire kinderdagbehandeling

Het MKD is bedoeld voor kinderen van 2 tot 7 jaar die ernstige problemen ondervinden in hun lichamelijke, sociale of psychische ontwikkeling. Als de ontwikkeling niet goed verloopt en er tegelijkertijd gezinsproblemen zijn wordt deze vorm van dagbehandeling gecombineerd met intensieve begeleiding aan het gezin. Behandeling vindt plaats in de thuissituatie, in het MKD en eventueel op school, in het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal.
Meer weten? Klik hier.

Ervaringsverhalen

Boddaertcentrum

Boddaert is een naschoolse dagbehandeling voor kinderen in de basisschoolleeftijd die vanwege ontwikkelings- en/of gedragsproblemen, gecombineerd met problemen in en met het gezin en/of school, specialistische hulp nodig hebben. Deze vorm van dagbehandeling wordt gecombineerd met intensieve begeleiding aan het gezin en in afstemming met school. De ondersteuning vindt plaats bij het gezin thuis, in het Boddaertcentrum en eventueel op school.
Meer weten? Klik hier.

Wil je een rondleiding op een van onze Boddaertlocaties kijk dan onderaan deze pagina naar de selfmade filmpjes van Boddaert Helmond en Boddaert Eindhoven (groep Toppers)

Intensieve dagbehandeling (Eindhoven en Heibloem)

Jongeren die door opgroei- en opvoedingsproblemen dreigen vast te lopen, het gevoel hebben niet meer vooruit te komen en steeds meer in conflict raken met hun omgeving, voelen zich vaak teleurgesteld, negatief en boos. Met als gevolg dat ze moeite hebben om zich te motiveren en geen toekomstmogelijkheden meer zien. Sommigen zijn gepest en hebben daardoor weinig zelfvertrouwen. Anderen hebben ruzie met hun ouders, moeite met gezag accepteren of moeite met zich concentreren en functioneren op school. Intensieve dagbehandeling helpt deze jongeren weer op pad samen met hun ouders. Door de nadruk te leggen op wat jongeren wel kunnen, krijgen ze weer zelfvertrouwen en gaan ze bouwen aan hun toekomst. Lees meer over Intensieve dagbehandeling Eindhoven .

Intensieve dagbehandeling Heibloem

Op het Widdonckterrein in Heibloem bieden we Intensieve dagbehandeling voor zowel jongere als oudere jeugd. Hiermee bieden we een passend, flexibel aanbod voor kinderen, jongeren en hun gezinnen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basis- of voortgezet onderwijs.
In Heibloem werken we nauw samen met de scholen voor speciaal onderwijs op hetzelfde terrein, de Widdonckschool (SO) en De Ortolaan (VSO), waarmee we zorg-onderwijstrajecten op maat kunnen bieden. Ook werken wij samen met andere scholen in de regio, omdat samenwerking met de school waar een jongere vandaan komt van belang is.
Lees meer over Intensieve dagbehandeling Heibloem.

Lees het ervaringsverhaal van Britt (16)