Pleegzorg is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. We spreken over pleegzorg wanneer een kind (tijdelijk) in een ander gezin woont: een pleeggezin. Ouders kunnen gebruikmaken van pleegzorg wanneer het ze (tijdelijk) niet lukt om hun kind op een prettige en veilige manier op te voeden. Dit kan komen doordat de problemen thuis zo groot zijn dat er op korte termijn geen zicht is op een oplossing. Bijvoorbeeld als er sprake is van financiële problemen, verslaving, ziekte of overlijden van een van de ouders. Soms is het moeilijke gedrag van een kind er de oorzaak van dat ouders de opvoeding tijdelijk niet meer zelf aankunnen.

Netwerk- of bestandspleeggezin

Eerst kijken we samen met ouders en verwijzer of er familie of kennissen zijn waar het kind goed terecht kan. We spreken dan over een ‘netwerkpleeggezin’. Als dat niet lukt, zoeken we in het pleeggezinnenbestand van Combinatie Jeugdzorg. We kijken dan samen met de ouders en het kind welk pleeggezin het beste bij hen past. De pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het pleegouderschap.

Begeleiding

Plaatsing in een pleeggezin is ingrijpend voor kind en ouders. Veel kinderen hebben een belaste voorgeschiedenis en soms forse gedrags- en/of hechtingsproblemen. Onze pleegzorgmedewerkers zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en pleegouders. Begeleiding richt zich ook op het contact van het kind met de eigen ouders en familie en de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Als het kind na verloop van tijd weer thuis kan wonen, dan kijken wij samen met de verwijzer en de ouders welke ondersteuning er nog nodig is.

Vormen van pleegzorg
  • crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot een jaar)
  • langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • deeltijdpleegzorg
  • tijdelijke inzet van specialistische pleegzorg voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Meer weten? Klik hier.