Hulp in een pleeggezin noemen we ook wel pleegzorg. Deze hulp is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar en hun ouders. We spreken over pleegzorg wanneer je kind (tijdelijk) in een ander gezin woont: een pleeggezin. Je kunt gebruikmaken van pleegzorg wanneer het je (tijdelijk) niet lukt om je kind op een prettige en veilige manier op te voeden. Dit kan komen doordat de problemen thuis zo groot zijn dat het lastig is om snel een oplossing te vinden. Denk aan financiële problemen, verslaving, ziekte of overlijden van een van de ouders. Het kan ook zijn dat je door het moeilijke gedrag van je kind de opvoeding tijdelijk niet aankunt.

Wat voor pleeggezin?

Eerst kijken we samen of er familie of kennissen zijn waar je kind goed terecht kan. We spreken dan over een ‘netwerkpleeggezin’. Als dat niet lukt, zoeken we een geschikt pleeggezin dat aangesloten is bij Combinatie Jeugdzorg. We kijken dan welk gezin het beste past bij wat jouw kind nodig heeft. De pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het pleegouderschap.

Begeleiding

Een pleegzorgmedewerker begeleidt je kind en de pleegouders bij alle vragen die er zijn. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor het contact met jou als ouder. Als je kind na verloop van tijd weer thuis kan gaan wonen, dan begeleiden wij dit zorgvuldig.

Vormen van pleegzorg
  • crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot een jaar)
  • langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • weekend-/vakantiepleegzorg
  • tijdelijke inzet van specialistische pleegzorg voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Meer weten? Klik hier.