We spreken over pleegzorg wanneer je kind (tijdelijk) in een ander gezin woont. Pleegzorg is bedoeld voor kinderen va 0 tot 18 jaar en hun ouders. Je kunt gebruikmaken van pleegzorg wanneer het je (tijdelijk) niet lukt om je kind op een prettige en veilige manier op te voeden. Dit kan komen doordat de problemen thuis zo groot zijn dat het lastig is om op korte termijn een oplossing te vinden. Denk aan financiële problemen, persoonlijkheidsproblematiek, verslaving, ziekte of overlijden van een van de ouders. Het kan ook zijn dat je door het moeilijke gedrag van je kind de opvoeding (tijdelijk) niet aankunt.

Wat voor pleeggezin?

Eerst kijken we samen of er familie of kennissen zijn waar je kind goed terecht kan. We spreken dan over een ‘netwerkpleeggezin’. Als dat niet lukt, zoeken we een geschikt pleeggezin dat aangesloten is bij Combinatie Jeugdzorg. We kijken dan welk gezin het beste bij jullie past. De pleeggezinnen van Combinatie Jeugdzorg zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid op het pleegouderschap.

Begeleiding

Een pleegzorgmedewerker begeleidt je kind en de pleegouders bij de opvoeding. De begeleiding richt zich ook op het contact tussen jou en je kind en de samenwerking met pleegouders. Als je kind na verloop van tijd weer thuis kan gaan wonen, kijken we samen welke ondersteuning er nog nodig is.

Vormen van pleegzorg
  • crisisopvang en kortdurende pleegzorg (van 4 weken tot een jaar)
  • langdurige pleegzorg (langer dan een jaar)
  • deeltijdpleegzorg
  • tijdelijke inzet van specialistische pleegzorg voor kinderen met een speciale zorgbehoefte

Meer weten? Klik hier.

Pleegzorg Nederland heeft een brochure speciaal voor ouders van wie een kind naar een pleeggezin gaat. Wat houdt pleegzorg precies in? Waarom gaat een kind in een pleeggezin wonen? En met wie krijgt u te maken? U leest wat pleegzorg voor u en uw kind kan betekenen. Over uw rechten en plichten. Hoe de contacten tussen u en uw kind kunnen verlopen.