Soms is het beter als een kind of jongere een tijd ergens anders gaat wonen. Omdat de situatie thuis wel erg lastig is geworden. Of omdat de begeleiding die het kind nodig heeft teveel vraagt van zijn of haar omgeving. Als duidelijk is dat een kind niet thuis kan wonen, zoeken we een vervangende gezinssituatie, zoals een gezinshuis.
Een gezinshuis is altijd kleinschalig; er verblijven twee tot vier kinderen of jongeren. Meestal wonen er ook eigen kinderen van het gezin. Gezinsouders zorgen voor ondersteuning en begeleiding. Eén van hen is in dienst van Combinatie Jeugdzorg. In het gezinshuis werkt ook een pedagogisch medewerker van onze organisatie. Samen met de gezinshuisouders zorgt die ervoor dat het kind de hulp krijgt die nodig is.
Meer weten? Klik hier.

Ervaringsverhaal: ‘Geniet van kleine stapjes, ook al valt dat niet altijd mee’

Ervaringsverhaal: ‘Sabine vertelt openhartig over haar werk als gezinshuisouder’