Soms is het beter dat je even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je een speciale behandeling nodig hebt die niet thuis gegeven kan worden. Als je (tijdelijk) niet meer thuis kunt wonen, zoeken we een vervangende gezinssituatie, zoals een gezinshuis.
Als je naar een gezinshuis gaat, woon je daar met één tot drie andere kinderen of jongeren. Meestal wonen er ook nog eigen kinderen van het gezin. Je krijgt ondersteuning en begeleiding van de gezinshuisouders. In het huis werkt ook iemand van Combinatie Jeugdzorg. Samen met de gezinshuisouders zorgt die ervoor dat je de hulp krijgt die nodig is.
Meer weten? Klik hier.

Ervaringsverhaal: ‘Geniet van kleine stapjes, ook al valt dat niet altijd mee’

Ervaringsverhaal: ‘Sabine vertelt openhartig over haar werk als gezinshuisouder’