Soms is het beter dat je kind even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat je kind een speciale behandeling nodig heeft die niet thuis gegeven kan worden. Als duidelijk is dat je kind niet meer thuis kan wonen, zoeken we een vervangende gezinssituatie, zoals een gezinshuis.
In een gezinshuis verblijven nooit meer dan twee tot vier kinderen of jongeren die jeugdhulp krijgen. Meestal wonen er nog eigen kinderen van het gezin. Gezinshouders zorgen voor ondersteuning en begeleiding. Eén van hen is in dienst van Combinatie Jeugdzorg en krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker. In het gezinshuis werkt ook een pedagogisch medewerker van onze organisatie. Samen met de gezinshuisouders zorgen zij ervoor dat je kind de hulp krijgt die nodig is.
Meer weten? Klik hier.

Ervaringsverhaal: ‘Geniet van kleine stapjes, ook al valt dat niet altijd mee’

Ervaringsverhaal: ‘Sabine vertelt openhartig over haar werk als gezinshuisouder’