Soms is het beter dat een kind/jongere even ergens anders gaat wonen. Omdat het voor iedereen thuis toch wel erg lastig is geworden. Of omdat er thuis op dat moment niet voldoende veiligheid geboden kan worden. Of als er specialistische behandeling nodig is die niet alleen in de thuissituatie gegeven kan worden.

Als een kind/jongere tijdelijk niet meer thuis kan wonen, zorgen wij voor passende hulp. Dit kan in een behandelgroep of gezinshuis zijn, en/of door het inzetten van een behandelprogramma. Liefst zo kort mogelijk, maar als het nodig is voor langere tijd.

Ouders blijven verantwoordelijk voor de opvoeding en dus betrokken bij de behandeling van hun kind. We kijken samen naar wat nodig en mogelijk is, wat de problemen zijn en welke behandeling hier het beste bi aansluit. Kan het kind misschien gedeeltelijk thuis wonen? Kunnen de pedagogisch medewerkers van de behandelgroep ook thuis ondersteunen? Onze behandeling is gericht op het hele gezin. Doel is dat het kind na verloop van tijd weer thuis of op zichzelf kan wonen. Daar gaan we voor!

Behandelgroepen

In een behandelgroep verblijven kinderen/jongeren met leeftijdgenoten. Iedereen heeft een eigen mentor. Deze pedagogisch medewerker helpt, ondersteunt en stimuleert het kind in zijn of haar ontwikkeling en in het oplossen van problemen. Het kind gaat gewoon naar school of naar een andere vorm van dagbesteding. Ook is er ruimte voor vrijetijdsbesteding, bijbaantjes en contact met vrienden.

We hebben verschillende soorten behandelgroepen. Waar een kind/jongere heen gaat, hangt onder andere af van de leeftijd, ontwikkeling en de soort hulp die nodig is. Sommige groepen zijn gevestigd in een ‘gewone’ woonwijk, andere groepen niet.

Behandelgroepen in de wijk

In Eindhoven en Veldhoven hebben we voor jongeren van 12 tot 18 jaar verschillende behandelgroepen in woonhuizen in de wijk. Deze richten zich op de behandeling van ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals Autisme en ADHD.

Wil je een rondleiding op een van de behandelgroepen in de wijk? Kijk dan onderaan deze pagina naar het selfmade filmpje van een van de bewoonsters. Tiara (17 jaar), montage Richard (15 jaar).

Behandelgroepen bij een vestiging van Combinatie Jeugdzorg

  • Onze vestiging Locht in Veldhoven biedt onderdak aan behandelgroepen voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Deze groepen zijn gespecialiseerd in gedrags- en ontwikkelingsproblemen, in combinatie met complexe gezins- en opvoedingsproblemen. Naast behandeling in de groep is het ook mogelijk pedagogische begeleiding in de thuissituatie te geven.

Meer weten? Klik hier.