Expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals

De motor achter kennisdeling, kennisontwikkeling en kenniscirculatie

Ben jij als professional betrokken bij de jeugdhulp? Bijvoorbeeld als jeugd- en gezinsprofessional, medewerker van een wijkteam of CJG, beleidsmedewerker, leerplichtambtenaar, huisarts of leerkracht? En heb je vragen over bijvoorbeeld complexe scheidingen, het inschatten van de veiligheid van kinderen, informatiebeveiliging of kindermishandeling, en ook over je eigen beroepsontwikkeling? Dan kan je vanaf nu terecht bij het expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg. Naast geaccrediteerde scholing voor de herregistratie biedt het expertisecentrum producten die de autonome jeugd- en gezinsprofessional en zijn organisatie ondersteunen. Van het opstellen van een professioneel statuut tot waar je als organisatie op moet letten wanneer er een tuchtklacht binnenkomt. Maar ook welke plaats hebben de beroepsstandaarden in mijn dagelijkse werk? De primaire taak is het bundelen en delen van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor de jeugd- en gezinsprofessional.

Ga in gesprek met ons

Het expertisecentrum brengt professionals samen om vragen vanuit de dagelijkse praktijk te beantwoorden, en is de motor achter kennisdeling, kennisontwikkeling en kenniscirculatie binnen en buiten Combinatie Jeugdzorg. Wij nodigen je van harte uit met ons in gesprek te gaan en helpen je graag verder. Hoe? Dat bekijken we graag samen met je. Of de uitkomst nu één adviesgesprek is, een presentatie in het werkoverleg, begeleiding van moreel beraad, een workshop of een training? Iedere vraag krijgt altijd een passend antwoord. Neem contact op met Marianne Jacobs via m.jacobs@combinatiejeugdzorg.nl, programmamanager experticecentrum Beroepsontwikkeling.