Ieder kind heeft het recht op te groeien in een gezin. Dat is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijke kader van ons werk. Uitgangspunt is veilig opgroeien in het eigen gezin of in een pleeggezin, en kunnen terugvallen op een steunend netwerk van familie en vrienden.

Uitgaan van mogelijkheden

Onze behandeling is gezinsgericht: kinderen jongeren en hun ouders staan centraal. Wij sluiten aan bij hun mogelijkheden en talenten. Samen werken we aan een positief toekomstperspectief en aan het herstellen van het plezier in opvoeden.

Onze behandelvisie is gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie. We ondersteunen kinderen, jongeren en hun ouders in het benutten van eigen kracht, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving: school, werk, wonen, vrijetijdsbesteding, sociale relaties. Behandeling zien we als het opbouwen en uitbreiden van wat goed is en het ontwikkelen van talenten. De focus ligt op positieve emoties en op het versterken van het vertrouwen in het eigen kunnen. Zo ontstaat er meer ruimte voor veerkracht, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Methodische pijlers

Met de positieve psychologie, orthopedagogiek en systeemtherapie als basis werken onze hulpverleners vanuit drie methodische ‘pijlers’: systeemgericht werken, competentiegericht werken en basiscommunicatie. Door daarbij oplossingsgericht aan de slag te gaan, sluiten we aan bij de eigen oplossingsrichtingen van kinderen, jongeren en ouders.

Voor meer informatie over ‘Wonen doe je thuis’ en onze methodische pijlers en voorbeelden van methoden, klik hier.