Het expertisecentrum geeft strategisch, tactisch en  operationeel advies (gevraagd en ongevraagd) ten aanzien van professionaliseringsvraagstukken, bestaande of nieuwe producten en diensten en het doorverwijzen naar andere zorgaanbieders. Ook kan het expertisecentrum ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een professioneel statuut, bieden we ondersteunende workshops aan over de beroeps standaarden voor niet geregistreerde professionals en advisering over hoe te handelen bij een tuchtklacht.

Dat doen we niet alleen binnen Combinatie Jeugdzorg, ook andere organisaties kunnen deze diensten bij ons afnemen.