“Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien”

Ieder kind heeft recht op het opgroeien in een gezin. Dit is de kern van ‘Wonen doe je thuis’, al vele jaren het inhoudelijk kader van ons werk. Veilig opgroeien in het eigen gezin of pleeggezin, met een steunend netwerk van familie en vrienden. Daar werken we samen met onze cliënten aan, in en met hun eigen omgeving. Elk kind een thuis & toekomst is onze missie. Onze behandeling is gezinsgericht en we behandelen zoveel als mogelijk in het gezin, waarbij veiligheid het uitgangspunt is. We sluiten aan bij de vragen én de mogelijkheden en talenten van kinderen, jongeren en ouders. We ondersteunen onze cliënten in het benutten van hun krachten, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving: school, werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Zo werken we samen aan een positief toekomstperspectief en het herstel van het plezier in opvoeden.