Voor een aantal vormen van hulp kan er een wachttijd zijn. De gemiddelde wachttijden vind je terug in onderstaande tabel.

De wachttijd gaat pas in op het moment dat alle gegevens en informatie bij het Servicepunt bekend zijn. Afhankelijk van de locatie kan de wachttijd korter/langer zijn. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hulpvorm

Gemiddelde
wachttijd

Opmerking

Ambulant – opvoedondersteuning 2-4 weken
Echtscheidingshulpverlening
Omgangshuis
4-6 maanden
3 maanden
Dagbehandeling
(MKD, Boddaert, Intensieve Dagbehandeling)
1 – 5 maanden Afhankelijk van de locatie
Dag- en nachtbehandeling 1 – 5 maanden Afhankelijk van de locatie
Gezinshuizen Afhankelijk van matching
Pleegzorg Afhankelijk van matching

Update geplaatst op 19-10-2021

Wij streven ernaar om binnen 1 week uw aanmelding in behandeling te nemen en binnen tien weken na de definitieve aanmelding te starten met de hulpverlening.