Werkwijze

Na aanmelding bij ons Servicepunt vindt er binnen 14 dagen een eerste gesprek plaats met de cliënt om afspraken te maken over de start van de hulp. Is de meest passende hulp niet meteen voorhanden? Dan bespreken samen met de cliënt en jou als verwijzer welke overbruggingshulp we kunnen bieden.

Hulpvorm

Gemiddelde
wachttijd

Opmerking

Ambulant – opvoedondersteuning 2-3 maanden
Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) 1-2 maanden
Echtscheidingshulpverlening
Omgangshuis
3 maanden
3 maanden
Dagbehandeling
(MKD, Boddaert, Intensieve dagbehandeling)
0-2 maanden Afhankelijk van de locatie
Dag- en nachtbehandeling 0-3 maanden Afhankelijk van de locatie
Gezinshuizen Afhankelijk van matching
Pleegzorg Afhankelijk van matching

Update geplaatst op 02-06-2023