• Algemene vragen
  • (meerdere opties mogelijk)
  • Uw relatie met Combinatie Jeugdzorg
  • De volgende vragen hebben betrekking op de communicatie en relatie met Combinatie Jeugdzorg. Daarnaast wordt er ook gevraagd naar de wensen en behoefte van u omtrent de communicatie over Pleegzorg met Combinatie Jeugdzorg.
  • Welke van de onderstaande kenmerken voor het onderhouden van een goede relatie vindt u het belangrijkste? (1- Zeer onbelangrijk, 10- Zeer belangrijk)
  • In hoeverre heeft u voorkeur voor de onderstaande communicatiekanalen voor het contact met Combinatie Jeugdzorg over pleegzorg? (1- Geen voorkeur, 10- Sterke voorkeur)
  • Pleegzorg
  • Onderstaande vragen hebben betrekking op de hulpvorm Pleegzorg.
  • Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! Klik op 'Verzenden' om de antwoorden door te sturen.