Verandertraject ‘Werken vanuit de bedoeling’ gestart

Terug naar de bedoeling; doen wat helpt!

 

De media staan er bol van: druk op de jeugdzorg, tekorten en ontoereikende budgetten, werkdruk voor professionals, regeldruk en administratieve lasten, bureaucratie…Waar gaat het eigenlijk om? En doen we in de jeugdzorg nog wat nodig is, wat helpt? Ook bij Combinatie Jeugdzorg hebben we regelmatig het gevoel dat we teveel tijd (moeten?) besteden aan vergaderen, registreren en verantwoorden. Aan het voeden van systemen en het voldoen aan regelgeving. Ook wij verzuchten dan dat het weer meer zou moeten gaan om de hulp aan cliënten en begeleiding van pleegouders. Verzuchten alleen helpt niet… Daarom zetten we actief een verandertraject in onder de noemer ‘Werken vanuit de bedoeling’. Een traject dat ons moet helpen om terug te keren naar kernwaarden als dialoog, eigen verantwoordelijkheid en het centraal staan van cliënt en pleegouder. Wat is de bedoeling, wat is helpend hierbij? En hoe gaan we daarbij zo slim mogelijk om met noodzakelijke systemen? Dit vormt ook de opmaat naar het vernieuwen van onze missie en visie samen met cliënten, pleegouders en andere stakeholders.

Opmaat naar vernieuwde missie & visie

Alle medewerkers worden meegenomen in het gedachtengoed ‘Werken vanuit de bedoeling’ middels inspiratiebijeenkomsten. Samen met cliënten en pleegouders vernieuwen we onze missie en visie, op een manier die niet zozeer verwoordt wie WIJ zijn en wat WIJ doen maar WAAR we voor zijn en voor WIE. Deze nieuwe missie & visie gaat ook de onderlegger vormen voor een nieuw meerjarenperspectief: Koers & Kompas ‘20-‘25. Een meerjarenperspectief waarbij we deze zomer graag onze stakeholders willen betrekken. Dus houd de digitale nieuwsbrief in de gaten, u hoort van ons!