Leuk dat je interesse hebt in onze organisatie. Onze vacatures worden per pagina weergegeven. Hebben we meer dan een vacature, dan kun je die via de ‘paginalinks’ onderaan de pagina inzien. We zien je reactie graag tegemoet!
Titel Gezinshuisouder (E.16/7)
Salaris Salariëring volgens CAO Jeugdzorg schaal 8 met een minimum van € 2.228,- met een uitloop tot maximaal € 3.309,- bij 4 kinderen.
Locatie Eindhoven
Vacature informatie

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek naar

Gezinshuisouders m/v

voor uitbreiding van de Gezinshuizen binnen Combinatie Jeugdzorg

 

Je werkplek…

Als gezinshuisouder woon je met je partner, eventuele kinderen én de bij jou geplaatste jeugdigen van 4 tot 18 jaar – bij voorkeur – in je eigen huis in Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal. De ervaring heeft ons geleerd dat in het belang van het kind een twee oudergezin essentieel is. Daarom stelt Combinatie Jeugdzorg dit als voorwaarde. Als gezinshuisouder zorg je 24/7 voor jeugdigen met complexe ontwikkeling- en/of opvoedingsvragen. Dit vraagt van jou een professionele kijk op opvoeding, waarbij afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de jeugdigen. De gezinshuisouder maakt onderdeel uit van een behandelteam.

Werkzaamheden uit te voeren binnen je eigen gezinssituatie…
 • opvoeden en begeleiden van de jeugdigen, waarbij de nadruk ligt op observeren, behandelen en stimuleren
 • werken aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden
 • samenwerken met ouders en netwerk van het kind, waarbij je ondersteund wordt door een ambulant hulpverlener en pedagogisch medewerker
 • vastleggen en uitvoering geven aan het hulpverleningsplan
 • verrichten van administratief-organisatorische werkzaamheden, zoals het beheer van gezinshuisgelden en rapportage met betrekking tot de geplaatste jeugdigen. 
Jouw inbreng…
 • een praktische en doortastende inslag
 • kunnen relativeren, vertrouwen hebben in eigen handelen en willen leren van tegenslagen
 • kunnen omgaan met het principe van afstand en nabijheid en aansluiten bij de behoeftes van de jeugdigen
 • zicht hebben op de ontwikkelingsfasen van jeugdigen
 • kunnen werken vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid
 • beschikken over de benodigde levenservaring vanuit een stabiele relatie
 • je bent je ervan bewust dat het opnemen en opvoeden van een kind dat niet van jezelf is, effect kan hebben op je eigen gezins- en privésituatie
 • Mbo+ werk- en denkniveau; minimaal diploma mbo 4, richting sociaal agogisch
 • woonachtig in of bereid om te verhuizen naar de regio Zuidoost-Brabant of de gemeente Leudal
 • in het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.
Jouw specifieke kenmerken…
 • je staat positief in het leven en denkt veelal in oplossingen
 • je hebt doorzettingsvermogen, bent creatief, stressbestendig en je kunt improviseren
 • je bezit sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van samenwerkingscontacten met (pleeg)ouders, familie, scholen en externe instanties
 • je staat open voor begeleiding en/of coaching en je kunt reflecteren op je eigen handelen.
Onze inbreng…
 • Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding vanuit het team.
 • Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.
 • Salariëring volgens CAO Jeugdzorg schaal 8 met een minimum van € 2.228,- met een uitloop tot maximaal € 3.309,- bij 4 kinderen.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn, vakantietoeslag en een dertiende maand.
 • Combinatie Jeugdzorg heeft eigen aanvullende arbeidsvoorwaarden voor gezinshuisouders.

Meer informatie…

Wil je meer informatie over het gezinshuisouderschap? Geef dit dan aan in via dit aanmeldformulier, dan nemen wij spoedig contact met je op. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij HRM, telefoon (040) 702 2601. Meer informatie over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Teun Siersema, manager Gezinshuizen, telefoon (040) 245 1945. Een voorbereidingstraject, een assessment en een verklaring van geen bezwaar maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Je reactie…

Je schriftelijke reactie met CV, onder vermelding van vacaturenummer E.16/7 kun mailen naar: gezinshuizen@combinatiejeugdzorg.nl Of solliciteer direct via de knop hieronder.

Solliciteer nu


Titel Vrijwilliger
Vacature informatie

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek naar

Vrijwilligers m/v

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de jeugdhulpverlening. Heb je affiniteit met de jeugdhulpverlening? Mogelijk is vrijwilliger zijn bij Combinatie Jeugdzorg iets voor jou. Met een paar uur vrijwilligerswerk per week kun je het verschil maken! Vrijwilligerswerk geeft je voldoening.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg biedt professionele hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders bij vragen of problemen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Wij bieden deze hulp in de vorm van ondersteuning, begeleiding, training en behandeling. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen er ambulante hulpvormen worden ingezet maar ook vormen zoals woonbegeleiding, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, gezinshuizen en pleegzorg. We hebben hoofdvestigingen in Eindhoven, Heibloem, Helmond en Veldhoven.

Jouw inzet…

Vrijwilligers worden binnen onze organisatie op verschillende plekken ingezet. Je kunt denken aan vervoer van jongeren, Nederlandse taalles geven aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen of hen op andere manieren ondersteunen, zoals samen boodschappen doen, samen koken, wegwijs maken met Nederlandse gebruiken en gewoonten.

Jouw inbreng…
 • Affiniteit met kinderen en jongeren
 • Je kunt zelfstandig werken
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden
 • Je bent geduldig en je hebt een positieve instelling

Onze inbreng…

Wij bieden je als vrijwilliger bij Combinatie Jeugdzorg een zinvolle besteding van je tijd, goede begeleiding, fijne samenwerking en een onkostenvergoeding. Samen bekijken we op welke plek binnen Combinatie Jeugdzorg je het beste tot je recht komt.

We vragen van je dat je onze gedragscode onderschrijft en toestemming geeft dat Combinatie Jeugdzorg een verklaring omtrent gedrag voor je aanvraagt (VOG).

Je reactie…

Reageren kan, onder vermelding van ‘vrijwilliger’ door te mailen naar vrijwilligers@combinatiejeugdzorg.nl

 

 

Solliciteer nu


Titel Ambulant hulpverlener / Jeugdzorgwerker B (20/11)
Salaris Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.603,- en een maximum van € 3.888,- bij een fulltime dienstverband (36 uur).
Locatie Heibloem en Veldhoven
Vacature informatie

Krijg je energie van werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen in complexe situaties? Is ondersteunen en positioneren van kind, ouders en netwerk jouw tweede natuur? Heb je een nieuwsgierige, constructieve en oplossingsgerichte houding? Dan zijn wij op zoek naar jou! Op korte termijn ontstaan er binnen Combinatie Jeugdzorg op onze locaties in Heibloem en Veldhoven twee vacatures voor de functie van

Ambulant hulpverlener / Jeugdzorgwerker B
Dag- en nachtbehandeling

24-32 uur per week

 

Je werk bestaat uit…
 • Je brengt het gezinssysteem, de netwerkverkenning en risico-inventarisatie in kaart.
 • Je stelt samen met betrokkenen een plan van aanpak op en geeft uitvoering aan en ondersteunt bij de realisatie hiervan.
 • Je pleegt interventies en brengt veranderingsprocessen op gang binnen de gezinnen. Met als doel een zo optimaal mogelijk opgroei- en opvoedklimaat voor het kind te realiseren, zodat ouders hun opvoedingstaak weer zelfstandig kunnen uitvoeren en weer plezier krijgen in opvoeden.
 • Je ondersteunt en positioneert het kind, ouders en hun netwerk.
 • Je stelt hulpverleningsplannen op en verzorgt periodieke rapportages over het hulpverleningsproces.
 • Je werkt samen met pedagogisch medewerkers van de behandelgroepen, gedragswetenschappers en andere belangrijke betrokkenen.

Je werkplek…

De Dag- en nachtbehandelgroepen voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar bevinden zich bij de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg in Veldhoven en Heibloem. Als ambulant hulpverlener ga je werken vanuit onze locatie in Heibloem en/of Veldhoven. Daar behandelen we kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Voor Heibloem geldt dat de behandeling zich specifiek richt op ontwikkelingsproblematiek ten gevolge van trauma en hechting.

Als ambulant hulpverlener bied je specialistische ondersteuning aan gezinnen waarvan hun kind(eren) op een behandelgroep verblijven. Je maakt deel uit van een of meerdere zelforganiserende team(s), die in nauwe samenwerking met elkaar werken aan gezinsgerichte behandeling. Binnen Dag- en nachtbehandeling werken we onder andere met de methodiek ‘Slapende Honden’ waarvoor je een opleidingstraject gaat volgen.

Jouw inbreng…
 • Je hebt een sociaal pedagogische opleiding op Hbo-niveau succesvol afgerond.
 • Je bent SKJ geregistreerd.
 • Je hebt ervaring met hulpverlening binnen complexe netwerken en in crisissituaties.
 • Je bent flexibel qua werktijden.
 • Je hebt ervaring met systeemtheoretische uitgangspunten en competentie verhogende strategieën.
 • Je bent goed in staat om zelfstandig, planmatig en methodisch te werken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met behandeling op het gebied van hechtingsproblematiek en trauma.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en een auto.

Onze inbreng…

Je maakt deel uit van een of meerdere zelforganiserende teams waar veel kennis en ervaring aanwezig is. Plezier met elkaar en betrokkenheid bij werk en collega’s spelen een belangrijke rol. Er is ruimte om met elkaar te reflecteren, met en van elkaar te leren en te werken aan kwaliteitsontwikkeling. Je werkt in een prettige en uitdagende werksfeer. Combinatie Jeugdzorg heeft een uitgebreid intern scholingsaanbod. Je krijgt de beschikking over een laptop en mobiele telefoon en er is ruimte om werktijden en -dagen flexibel in te richten. Deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 9 met een minimum van € 2.603,- en een maximum van € 3.888,- bij een fulltime dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Je reactie…

Je schriftelijke reactie, onder vermelding van vacaturenummer 20/11, moet uiterlijk zondag 12 april in ons bezit zijn en kun je mailen naar vacatures@combinatiejeugdzorg.nl.

Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Bregje Hagemeier, manager Specialistisch ambulant i.o., telefoon: 040 702 2043 en Ulrike Haers, gedragswetenschapper Dag- en nachtbehandeling, telefoon: 040 702 2029.

De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 15 april. De tweede gesprekken vinden plaats op maandagmiddag 20 april a.s.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Solliciteer nu


Titel Pedagogisch medewerker B / Jeugdzorgwerker D (20/06)
Salaris Salariëring volgens schaal 7 met een minimum van € 2.298,- met een uitloop tot maximaal € 3.285,- bij een volledig dienstverband (36 uur).
Vacature informatie

Ben jij die energieke en betrokken pedagogisch medewerker die warmloopt voor de 24-uurs zorg? Weet jij de talenten en krachten in kinderen en jongeren naar boven te halen? Beschik je over realiteitszin, creativiteit en enthousiasme en kun je een bijdrage leveren aan ons behandelklimaat? Binnen Dag- en nachtbehandeling op locatie de Widdonck in Heibloem zijn we per direct op zoek naar enthousiaste kandidaten met ervaring binnen de jeugdhulpverlening voor de functie van

Pedagogisch medewerker B / Jeugdzorgwerker D (m/v)
Dag- en nachtbehandeling

24–32 uur per week

 

Je werk bestaat uit…
 • Het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen en jongeren in een residentiële setting.
 • Het mede opstellen van behandelplannen en bieden van individuele en/of groepsbegeleiding.
 • Het samen met ouders en/of verzorgers op pedagogisch gebied begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren.
 • Het onderhouden van ouder- en schoolcontacten.
 • Het rapporteren en deelnemen aan teamvergaderingen.

Je werkplek…

De Dag- en nachtbehandelgroepen voor kinderen in de basisschoolleeftijd bevinden zich bij de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg in Veldhoven en Heibloem. We zoeken een pedagogisch medewerker Dag- en nachtbehandeling voor locatie de Widdonck in Heibloem. Op deze locatie behandelen we kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen als gevolg van trauma of hechtingsproblematiek. De behandeling krijgt vorm binnen de drie leefsferen op de Widdonck: verblijf, onderwijs en vrije tijd.

Jouw inbreng…
 • Je beschikt over een sociaal pedagogische opleiding op mbo- of hbo-niveau
 • Je hebt een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie
 • Je bent flexibel en schakelt snel
 • Je hebt een enthousiaste en open houding
 • Je hebt goede contactuele eigenschappen met het oog op samenwerking en overleg met ouders, verwijzers en collega’s
 • Je bent bereid tot het werken in onregelmatige diensten, slaap- en weekenddiensten
 • Je hebt affiniteit met en/of ervaring in het werken in een residentiële setting
 • Je bent bekend met gezinsgericht werken en kunt dit mee vormgeven.

Onze inbreng…

Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg. Salariëring volgens schaal 7 met een minimum van €2.298,- met een uitloop tot maximaal €3.285,- bij een volledig dienstverband (36 uur). Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregeling van Zorg & Welzijn en een dertiende maand.

Combinatie Jeugdzorg…

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De veiligheid van het kind is daarbij onze gezamenlijke zorg. We werken samen met het gezin en hun omgeving aan het oplossen of hanteerbaar maken van de problemen. Wij doen dit door aan te sluiten bij de vragen maar ook bij de krachten en mogelijkheden van kinderen, jongeren, hun ouders en het sociale netwerk. We werken vooral in de regio’s Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.

Je reactie…

Je schriftelijke reactie, onder vermelding van het vacaturenummer 20/06 moet uiterlijk vóór dinsdag 14 april a.s. in ons bezit zijn en kun je mailen naar vacatures@combinatiejeugdzorg.nl.

Met vragen over deze vacature kun je terecht bij Ron Joosten, manager Dag- en nachtbehandeling, telefoon: 040 702 2112. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 23 maart in Eindhoven of Heibloem. Het arbeidsvoorwaardengesprek is in de week 13 of 14 in Heibloem. Sollicitanten die na deze data solliciteren worden in overleg uitgenodigd voor het gesprek.

Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet.

Solliciteer nu