Elk mens heeft een netwerk, alleen dat al in kaart brengen is vaak heel versterkend!’

 

  • De training is doordacht opgebouwd; per dagdeel leer je alles over een waardevol instrument dat je zo kunt toevoegen aan je deskundigheid.
  • Het is een training met een kop en een staart onder begeleiding van deskundige en bevlogen trainers.
  • Samen oefenen van alle stappen is zo waardevol! Het zelf ervaren wat een oefening kan doen is heel nuttig en leerzaam.
  • Het geleerde uit de training kan ik meteen toepassen in mijn werk.

Dit zijn een aantal reacties van deelnemers aan de training Sociale netwerkstrategieën (SNS). Deze training is bedoeld voor professionals die gezinnen begeleiden met complexe opvoedproblematiek en geaccrediteerd met 27 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Bij werken vanuit SNS ligt de regie bij ouders en hun netwerk. Dit vraagt om een samenwerking gebaseerd op oprechte nieuwsgierigheid naar wat de ander beweegt en het vertrouwen in de kracht en oplossingsvermogen van de ander.

In kaart brengen van het netwerk

In de training SNS is veel aandacht voor het verkennen en analyseren van het netwerk. Je gaat zelf aan de slag met het maken van een genogram, ecogram en sociogram en het maken van een levenslijn. Hierbij is de aandacht gericht op de mensen die van belang zijn voor dit gezin. Wat is hun betekenis voor dit gezin? En wat zijn hun krachten en mogelijkheden? Ook is er aandacht voor de ‘vergeten mensen’ zij worden weer opnieuw in beeld gebracht. We kijken hierbij verder dan eigen familie maar ook naar de betekenis van bijvoorbeeld een voetbaltrainer, de juf op school of de geloofsgemeenschap.

Rol van professional

De training geeft je praktische handvatten om met het gezin en het bredere netwerk te inventariseren, te benaderen en actief mee te laten denken. De cliënt en zijn netwerk staan hierin centraal en maken samen een plan voor de toekomst. Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën is een basishouding van waaruit je als professional denkt en handelt. Je rol is die van een facilitator; mogelijk maken dat iedereen in het gezin in zijn eigen kracht blijft en gebruikmaakt van de krachten in zijn eigen omgeving. De cliënt houdt de regie over zijn eigen leven.

Wat levert de training je op?

Na afloop ben je meer in staat om:

  • Te denken, werken en handelen vanuit een gezinssysteem.
  • Samenwerking met de familie en het sociaal netwerk op gang te brengen en te houden.
  • Een familie netwerkberaad voor te bereiden en te coördineren.
  • Samen te werken in een gezinsteam.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie vind je in het leaflet over de training SNS. Of neem contact op met het expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals van Combinatie Jeugdzorg voor de eerstvolgende trainingsdata, kosten en aanmelden: