Op vrijdag 22 en 29 maart a.s. geeft Combinatie Jeugdzorg de 2-daagse training ‘Zorgen voor getraumatiseerde kinderen’ voor professionals via open (individuele) inschrijving. In twee dagen kan jij je kennis vergroten ten aanzien van de invloed van trauma op het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Deze training zorgt ervoor dat je het gedrag van kinderen leert bekijken door de ‘bril’ van hun traumatische ervaringen. De training is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd met 18 punten door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Voor meer informatie en aanmelden zie het leaflet.

In de training staan we stil bij hoe positieve ervaringen, vooral vanuit interactie tussen opvoeder en kind, ervoor zorgen dat een kind zich veiliger en veerkrachtiger gaat voelen. Negatieve ervaringen in het verleden hebben verbindingen in de hersenen van een kind gemaakt, waardoor het kind vaak negatieve overtuigingen en verwachtingen heeft over zichzelf, de ander en de wereld. Deze onderliggende overtuigingen en verwachtingen willen we helder krijgen om te kijken wat de invloed is op het denken, voelen en doen van het kind. Zo krijgen professionals inzicht in manieren om deze kinderen optimaal te ondersteunen in hun ontwikkeling.