Wanneer er sprake is van psychiatrische problematiek bij een of meer gezinsleden, heeft dit altijd impact op het hele gezin. Bij het ene gezin is die impact gering, terwijl een ander gezin er helemaal ontregeld door kan raken. Bijvoorbeeld doordat er meerdere hulpverleners over de vloer komen en ze door de bomen het bos niet mee zien. Of omdat het pittig is om met bepaald gedrag om te gaan en de situatie te accepteren. Het kan ook zo zijn dat iedereen in het gezin de problematiek anders ervaart, waardoor de opvoeding van de kinderen en relaties onder druk komen te staan.

Op die momenten kan het voor een gezin prettig zijn als er vanuit één plan wordt gewerkt. Hier speelt de Gezinspoli graag een rol bij. Wij kunnen meedenken en een helpende hand bieden om tot dit plan te komen, om zo het gezin zo plezierig mogelijk te laten functioneren. We werken praktisch en doelgericht met zowel de gezinsleden als de betrokken hulpverleners.

Hoe werkt het?

Een medewerker van de Gezinspoli bespreekt hoe het met de gezinsleden gaat en wat het gezin als geheel nodig heeft. We benaderen betrokken hulpverleners of verwijzen gericht naar passende hulp. De betrokkenheid van de Gezinspoli is kortdurend en altijd aanvullend op de hulpverlening en ondersteuning die er mogelijk al is.

De Gezinspoli is een samenwerkingsverband van GGzE, Combinatie Jeugdzorg en OPSY. Onze kracht is verbinden, samenwerken en goed gebruikmaken van het zorgaanbod van ketenpartners.

Meer weten?

Neem dan contact op met de Gezinspoli. Telefonisch via 040 – 261 35 50, via e-mail info@gezinspoli.nl of lees de folder.