Samenwerking Oosterpoort en Combinatie Jeugdzorg voorkomt langdurige uithuisplaatsing

05_Gezinsbehandeling PlusPilot Gezinsbehandeling Plus: MST + Intensieve Daghulp of Dag- en nachtbehandeling

Eerder dit jaar hebben Oosterpoort en Combinatie Jeugdzorg een pilot uitgevoerd waarin multisysteemtherapie (MST) in de thuissituatie werd ingezet door Oosterpoort in combinatie met Intensieve Daghulp of Dag- en nachtbehandeling door Combinatie Jeugdzorg. Deze vorm van hulp noemen we Gezinsbehandeling Plus en is gericht op jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen waarvoor uithuisplaatsing dreigt. Ook het gezin wordt hierbij intensief betrokken, waarbij de aandacht ligt op het thuis laten slagen. Daarnaast werken we intensief samen met het lokale veld om de hulp zo dicht mogelijk bij het gezin vorm te geven en voortgang in de thuissituatie te borgen. De intensieve samenwerking maakt het mogelijk residentiƫle trajecten aanzienlijk te bekorten en een thuisplaatsing te realiseren bij jongeren die voorheen langdurig residentiƫle behandeling nodig zouden hebben. Bij 6 van de 8 gezinnen die hebben deelgenomen aan de pilot is een uithuisplaatsing voorkomen. Voor resultaten van de pilot en meer informatie over deze hulpvorm.

Resultaten van de pilot

Er hebben 8 gezinnen meegedaan aan de pilot. Van de 8 gezinnen hebben we bij 6 gezinnen een uithuisplaatsing voorkomen. Naar aanleiding van de pilot is er een evaluatie geweest met een ouder en een jongere en een evaluatie met een generalist, gezinsvoogd, MST-therapeut, ambulant hulpverlener en een mentor van Intensieve Daghulp. Door de nauwe samenwerking:

  • hebben we sneller scherp op welke gedragspatronen er ingestoken moet worden
  • werken we out of de box om een traject te laten slagen
  • hebben we een gezamenlijk plan dat door iedereen gedragen wordt.

Belangrijke aandachtspunten die uit de evaluaties naar voren kwamen zijn:

  • bij de start zoveel mogelijk informatie verkrijgen uit de vorige hulpverleningstrajecten
  • bij de start een duidelijke taakverdeling vaststellen tussen de verschillende betrokken personen.

Opgenomen in aanbod Combinatie Jeugdzorg en Oosterpoort

Naar aanleiding van de resultaten van de pilot en omdat Gezinsbehandeling Plus aansluit bij de transformatiedoelstellingen van de gemeenten en jeugdhulporganisaties, is besloten deze vorm van hulp op te nemen in ons aanbod. Voor meer informatie over Gezinsbehandeling Plus bekijk het leaflet.