Voor de uitvoering van de hulp is het nodig dat wij persoonlijke gegevens van jullie gezin vastleggen in een digitaal dossier. Wij leggen niet meer gegevens vast dan strikt noodzakelijk.

Combinatie Jeugdzorg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens. We gebruiken hiervoor een privacyreglement, gebaseerd op de Jeugdwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In het privacyreglement staat beschreven:

 • Welke gegevens we vastleggen
 • Wie toegang heeft tot jouw gegevens
 • Hoe geheimhouding geregeld is
 • Hoe lang je gegevens worden bewaard
 • Hoe je gegevens worden beveiligd
 • Hoe we omgaan met het vragen van jouw toestemming om gegevens met anderen te delen als dit voor de hulp gewenst is
 • Hoe je recht tot inzage in je gegevens geregeld is
 • Hoe we omgaan met verzoeken tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens.

Deze notitie staat uitgebreid stil bij de rechten van cliënten ten aanzien van het dossier en de hulpverlening. Voor pleegouders, ouders/verzorgers en voor jeugdigen is een verkorte versie beschikbaar.

Opvragen kopie cliëntdossier

Via dit formulier kun je een kopie van het cliëntdossier opvragen. Dit kan op 3 manieren:

 1. Downloaden, invullen, ondertekenen en per post opsturen naar Nuenenseweg 4, 5631 KB Eindhoven
 2. Downloaden, invullen, ondertekenen en inscannen en mailen naar archiefbeheerclientendossiers@combinatiejeugdzorg.nl
 3. Downloaden, digitaal invullen, ondertekenen met programma waar je de pdf in download (acrobat reader bijvoorbeeld) en mailen naar het e-mailadres hierboven.