Pleegouders en pleegkinderen in het zonnetje gezet door gemeente Veldhoven

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Veldhoven op 3 januari jl. in de Schalm werden ondernemers uit Veldhoven en vrijwilligers die zich inzetten binnen de gemeente in het zonnetje gezet. Ton van Rooy, voorzitter van de Pleegouderraad van Combinatie Jeugdzorg (op de foto links), en Juul Damen, lid van de Pleegjongerenraad (op de foto rechts) ontvingen de ‘Ster van Veldhoven’, die de gemeente Veldhoven dit jaar iedere maand uitreikt aan groepen vrijwilligers die veel betekenen voor het sociaal domein. Ton en Juul werden op het podium geïnterviewd door de wethouder Mariënne van Dongen-Lamers. Zij vertelden over pleegzorg en hoe belangrijk het is je stem als pleegouder en pleegjongere te laten horen. We zijn vereerd dat de gemeente Veldhoven op deze manier aandacht besteedt aan het belang van pleegzorg. De Ster is gemaakt door een kunstenaar van Severinus en zal een ereplaatsje krijgen binnen Combinatie Jeugdzorg.